Recente artikelen:

Internationaal werken als fiscalist?

28-11-2015 Fiscaal Geen Reacties

Internationaal werken als fiscalist?  De Nederlandse Belastingdienst heeft in toenemende mate te maken met internationale samenwerking. De wereld wordt steeds kleiner, ons werkveld daardoor steeds groter. Benieuwd naar de grensoverschrijdende ervaringen van onze fiscalisten? Lees verder! View full post on

NZa gaat privacybeleid zorgverzekeraars controleren

De privacy van verzekerden moet altijd gewaarborgd zijn, ook bij ggz-declaraties. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleren of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Er zijn namelijk diverse meldingen binnengekomen waaruit blijkt dat verzekeraars meer informatie opvragen dan nodig is.

Regels naleven

Alle verzekeraars krijgen van de NZa de vraag hoe zij de privacyregels naleven die gelden voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Uiteraard wordt er ook navraag gedaan naar de melding over privacyschending. In het voorjaar van 2016 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd.

Privacyverklaring

Ggz-patiënten kunnen zelf aangeven dat zij geen diagnose-informatie op de factuur voor hun verzekeraar willen hebben. Hiervoor kunnen zij een privacyverklaring naar de zorgverzekeraar sturen. Toch zijn er situaties gemeld waarbij verzekeraars in dit geval alsnog de complete verwijsbrief met diagnose opvragen. Wettelijk gezien mogen zij alleen een beperkte verwijsbrief opvragen. Hierin is de diagnose-informatie onzichtbaar gemaakt.

Alleen als een verzekeraar sterke aanwijzingen heeft dat een declaratie niet klopt, kan hij medische gegevens opvragen van een verzekerde. Dan nog valt de inzage onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.

Het bericht NZa gaat privacybeleid zorgverzekeraars controleren verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

‘Ggz-patiënten moeten meer zeggenschap krijgen’

Partijen in de ggz adviseren minister Schippers om patiënten met psychische problemen meer zeggenschap te geven over hun behandeling. Ook over de resultaten en alternatieven moeten zij beter geïnformeerd worden. Vijf procent van de Nederlandse jongeren tot 18 jaar heeft een psychische aandoening. Bij volwassenen is dat bijna 20%.

Betaalbaar houden

Goede en toegankelijke zorg voor mensen met een psychische aandoening is essentieel voor het functioneren van de samenleving, zo begint de achtergrondnotitie ‘Agenda ggz‘. Transparantie en gepast gebruik zijn de uitgangspunten om de zorg betaalbaar te houden.

De samenwerkende ggz-partijen gaan vaker meten of behandelingen effectief zijn. In overleg met de patiënt kunnen zij vervolgens bepalen of een behandeling doorgezet moet worden of dat een alternatieve behandeling misschien beter is.

Meer zorg op maat

Een ander speerpunt voor de ggz-partijen is dat er meer zorg op maat moet komen. Hiervoor moet echter wel de regeldruk worden verminderd. Het vooroordeel over mensen met psychische problemen moet eveneens aangepakt worden, vinden de experts. “Op het hebben van een psychische aandoening rust nog altijd een stigma. Dit heeft te maken met onbekendheid, onwetendheid ten aanzien van psychische aandoeningen en negatieve beeldvorming in media en de publieke arena”, aldus het rapport.

Minister Schippers is blij met de uitkomsten die in de gepresenteerde agenda staan: ”Dit draagt bij aan gepast gebruik, waardoor de betaalbaarheid van goede geestelijke gezondheidszorg voor de langere termijn overeind blijft, en zorgt voor minder administratieve lasten.”

Het bericht ‘Ggz-patiënten moeten meer zeggenschap krijgen’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Gepaste zorg voor kinderen is het doel

Gepaste zorg voor kinderen met aandachtsproblemen of druk, impulsief gedrag, dat is wat iedere belanghebbende wil. Een grote hoeveelheid zorgorganisaties heeft daarom samen met onderwijsinstellingen, ouders, patiënten en ministeries van VWS en OCW een gezamenlijk plan ontwikkeld. De aandacht wordt daarbij gericht op wat een kind kan in plaats van op de problemen.

Overal begeleiding op maat

Verbetering van de zorg, begeleiding van de kinderen en passend onderwijs staat centraal in het nieuwe Plan van Aanpak Gepaste Zorg. Staatssecretaris Van Rijn (VWS): “We zijn zeer verheugd dat ouders, onderwijs en zorg de handen ineen slaan en intensief samenwerken om onder meer het gepast gebruik van medicatie te verbeteren. De over- en onderdiagnostiek van kinderen met ADHD baart ons immers allemaal zorgen. Het is heel mooi dat zoveel betrokken partijen uit zorg en onderwijs nu samen met ouders en kinderen op zoek gaan naar de beste manier om kinderen en hun ouders op maat te begeleiden, thuis en op school.”

Van intentie naar concrete acties

Begin 2015 werd al een intentieverklaring getekend na het verschijnen van het Gezondheidsraadadvies ADHD: medicatie en maatschappij. Nu zijn er dan daadwerkelijk talloze acties en projecten opgezet om preventie en bewustwording te faciliteren. Ook de samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn er richtlijnen en interventies opgesteld. De uitvoering van het plan is tot eind 2016 gegarandeerd door de ondertekenaars.

Het bericht Gepaste zorg voor kinderen is het doel verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Woning kopen voor starters lastiger dan verwacht

HOUTEN – Het aankopen van een woning wordt door één op de vijf starters lastiger gevonden dan verwacht. Dit, omdat zij te maken hebben met strengere hypotheekregels en meer eigen geld nodig hebben, dan zij van tevoren dachten. Dit blijkt uit een onderzoek dat GFK uitvoerde in opdracht van BLG Wonen. View full post on Hypotheekrente.nl

Kwaliteitsindicatoren 2015 specialistische zorg vastgesteld

Ziekenhuizen zijn verplicht om kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg aan te leveren aan het Zorginstituut. De indicatoren waarmee de kwaliteit wordt beoordeeld zijn nu vastgesteld voor het zorgjaar 2015.

Moeizaam overleg

In totaal zijn er 400 kwaliteitsindicatoren vastgesteld door het Zorginstituut. De zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars konden het echter niet eens worden over 300 daarvan. Daarom heeft het Zorginstituut hierover een beslissing genomen. Daarbij was het uitgangspunt dat een meerderheid van de betrokken partijen de indicator wel steunde of dat de oude indicator niet vervangen hoefde te worden.

Goede informatie

Minister Schippers heeft in het Jaar van de Transparantie afgesproken dat er goede kwaliteitsinformatie beschikbaar komt over de behandeling van zo’n 30 specialistische aandoeningen. Hiermee kunnen patiënten zelf bepalen hoe het met de kwaliteit van de geleverde zorg gesteld is. Ziekenhuizen moeten de informatie over 2015 uiterlijk op 1 mei 2016 aanleveren.

Het bericht Kwaliteitsindicatoren 2015 specialistische zorg vastgesteld verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Aantal vacatures aangiftemedewerker neemt toe

24-11-2015 Fiscaal Geen Reacties

Goed nieuws voor de aangiftemedewerkers. Er worden landelijk behoorlijk wat aangiftemedewerkers gezocht. Dit is natuurlijk altijd het geval zo tegen het einde van het jaar ter voorbereiding op de drukke maanden die voor ons liggen. Maar ik merk ook dat de arbeidsmarkt zich hersteld. 2016 wordt het jaar dat de fiscale afdeling weer ‘serieus’ wordt […] View full post on

Goede bereikbaarheid verzekeraars via telefoon en mail

In maar liefst 97% van de gevallen voldoen verzekeraars aan de norm voor bereikbaarheid per telefoon. Per mail voldoen ze in 91% van de gevallen aan de gestelde norm. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV).

Ruim onder de norm

Gemiddeld moet een beller 49 seconden wachten totdat er een verzekeringsspecialist aan de lijn komt. Dat was vorig jaar nog 15 seconden meer. Het KKV heeft een wachttijdnorm van 1 minuut gesteld, waar de verzekeraars dus ruim onder blijven. Het is dan ook goed om te merken dat 93% van de klanten tevreden is over de snelheid waarmee zij de juiste specialist aan de telefoon krijgen. De enige verbeterpunten zijn nog te vinden in zaken als het nog beter te woord staan van klanten en zorgen dat wachttijden niet langer zijn dan het keuzemenu aangeeft.

Reactiesnelheid per e-mail

Doordat verzekeraars meestal binnen twee dagen reageren op e-mails, zijn de meeste klanten (88%) tevreden over de reactiesnelheid. Voor de klanten die ontevreden zijn, geldt dat zij sneller een reactie willen op hun vraag. Dat is vooral het geval wanneer verzekeraars hun klanten vragen om aanvullende informatie, terwijl dat al veel eerder had gekund.

Het onderzoek van Ipsos bestond uit 1350 mystery calls en 600 mystery e-mails. Aanvullend vroeg het onderzoeksbureau zo’n 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder online naar hun mening over de bereikbaarheid van hun verzekeraar.

Het bericht Goede bereikbaarheid verzekeraars via telefoon en mail verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Eindejaartips 2015 voor Particulieren

23-11-2015 Fiscaal Geen Reacties

BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den […] View full post on

Nieuwe bekostiging dementiezorg

Volgens staatssecretaris Van Rijn gaat de manier waarop dementiezorg bekostigd wordt veranderen. Op dit moment zijn daar nog allerlei financieringsstromen bij betrokken, tot wel 44 verschillende ‘potjes’. Dat gaat nu versimpeld worden met een overkoepelende bekostiging, zo zei Van Rijn in het Kamerdebat over dementiezorg.

Experimenten

Eerder vroeg Alzheimer Nederland al aandacht voor betere dementiezorg in Nederland, die door de versnippering van de financiering in het gedrang komt. Daar is Van Rijn het dus mee eens. Hij willen een nieuwe zorgstandaard voorstellen die over de wettelijke schotten van de Wmo, Wlz en Zvw heen gaat. Hoe dat precies gaat verlopen, is nu nog niet bekend. Wel komen er in het voorjaar van 2016 experimenten in zeven regio’s.

Uitdagingen

Andere problemen die aangekaart werden in het Kamerdebat zijn de problemen rond het casemanagement dementie, het Deltaplan Ouderenzorg en het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca in verpleeghuizen. Voor alle onderwerpen geldt dat er tijd nodig is om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Het bericht Nieuwe bekostiging dementiezorg verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Zoeken:

Advertenties

Wie is Online

  • 0 Leden.
  • 1 Gast.

Nieuwe Artikelen:

Internationaal werken als fiscalist?

28-11-2015

Internationaal werken als fiscalist?  De Nederlandse Belastingdienst heeft in toenemende mate te maken met internationale samenwerking. De wereld wordt steeds kleiner, ons werkveld daardoor steeds groter. Benieuwd naar de grensoverschrijdende ervaringen van onze fiscalisten? Lees verder! View full post on Tweet This Post

NZa gaat privacybeleid zorgverzekeraars controleren

28-11-2015

De privacy van verzekerden moet altijd gewaarborgd zijn, ook bij ggz-declaraties. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleren of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt. Er zijn namelijk diverse meldingen binnengekomen waaruit blijkt dat verzekeraars meer informatie opvragen dan nodig is. Regels naleven Alle verzekeraars krijgen van de NZa de vraag hoe zij de […]

‘Ggz-patiënten moeten meer zeggenschap krijgen’

27-11-2015

Partijen in de ggz adviseren minister Schippers om patiënten met psychische problemen meer zeggenschap te geven over hun behandeling. Ook over de resultaten en alternatieven moeten zij beter geïnformeerd worden. Vijf procent van de Nederlandse jongeren tot 18 jaar heeft een psychische aandoening. Bij volwassenen is dat bijna 20%. Betaalbaar houden Goede en toegankelijke zorg […]

Gepaste zorg voor kinderen is het doel

26-11-2015

Gepaste zorg voor kinderen met aandachtsproblemen of druk, impulsief gedrag, dat is wat iedere belanghebbende wil. Een grote hoeveelheid zorgorganisaties heeft daarom samen met onderwijsinstellingen, ouders, patiënten en ministeries van VWS en OCW een gezamenlijk plan ontwikkeld. De aandacht wordt daarbij gericht op wat een kind kan in plaats van op de problemen. Overal begeleiding […]

Woning kopen voor starters lastiger dan verwacht

26-11-2015

HOUTEN – Het aankopen van een woning wordt door één op de vijf starters lastiger gevonden dan verwacht. Dit, omdat zij te maken hebben met strengere hypotheekregels en meer eigen geld nodig hebben, dan zij van tevoren dachten. Dit blijkt uit een onderzoek dat GFK uitvoerde in opdracht van BLG Wonen. View full post on Hypotheekrente.nl […]

Kwaliteitsindicatoren 2015 specialistische zorg vastgesteld

25-11-2015

Ziekenhuizen zijn verplicht om kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg aan te leveren aan het Zorginstituut. De indicatoren waarmee de kwaliteit wordt beoordeeld zijn nu vastgesteld voor het zorgjaar 2015. Moeizaam overleg In totaal zijn er 400 kwaliteitsindicatoren vastgesteld door het Zorginstituut. De zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars konden het echter niet eens worden over 300 daarvan. […]

Aantal vacatures aangiftemedewerker neemt toe

24-11-2015

Goed nieuws voor de aangiftemedewerkers. Er worden landelijk behoorlijk wat aangiftemedewerkers gezocht. Dit is natuurlijk altijd het geval zo tegen het einde van het jaar ter voorbereiding op de drukke maanden die voor ons liggen. Maar ik merk ook dat de arbeidsmarkt zich hersteld. 2016 wordt het jaar dat de fiscale afdeling weer ‘serieus’ wordt […]

Goede bereikbaarheid verzekeraars via telefoon en mail

24-11-2015

In maar liefst 97% van de gevallen voldoen verzekeraars aan de norm voor bereikbaarheid per telefoon. Per mail voldoen ze in 91% van de gevallen aan de gestelde norm. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV). Ruim onder de norm Gemiddeld moet een beller 49 seconden wachten totdat […]

Eindejaartips 2015 voor Particulieren

23-11-2015

BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den […]

Nieuwe bekostiging dementiezorg

23-11-2015

Volgens staatssecretaris Van Rijn gaat de manier waarop dementiezorg bekostigd wordt veranderen. Op dit moment zijn daar nog allerlei financieringsstromen bij betrokken, tot wel 44 verschillende ‘potjes’. Dat gaat nu versimpeld worden met een overkoepelende bekostiging, zo zei Van Rijn in het Kamerdebat over dementiezorg. Experimenten Eerder vroeg Alzheimer Nederland al aandacht voor betere dementiezorg […]

Recente Reacties:

  • Wat is mijn auto waard? | Verzkering.nl: […] bericht Wat is mijn auto waard? verscheen eerst op Hoyhoy.nl […]...
  • J v d Werff: Een redelijk betaalbaar zorg verzekering voor iemand van mijn leeftijd !...
  • F. Putters: Graag wil ik op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van zorgverzekeringen...
  • Irma S: Martijn, is het voor een dergelijke functie van belang dat je Papiamento beheerst? Ik ben namelijk op Curacao en Aruba geweest en weet dat op Aruba...
  • Martijn Betgem: Dag Irma, bedankt voor je reactie op fiscalio. Papiamento is geen vereiste, maar wel mooi meegenomen. Maar goed, het aantal eisen en toch de moeili...