Recente artikelen:

Voorkom dementie: leef gezond!

De hersenziekte dementie kan worden vermeden door een gezonde leefstijl te kiezen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Al tientallen jaren volgen onderzoekers van het Erasmus MC 15.000 Rotterdammers. Zij toonden aan dat in de jongste groep minder vaak dementie voorkomt.

De reden hiervoor werd ook onderzocht. Een aanzienlijk deel van de mensen zorgde beter voor hun hart en bloedvaten. Daardoor wordt verval van bloedvaten in de hersenen voorkomen.

Prognoses niet bijgesteld

Het onderzoek betekent echter niet dat Alzheimer Nederland nu de prognoses naar beneden bijstelt. Dinant Bekkenkamp, medewerker wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland, zegt daarover dat weliswaar in bepaalde leeftijdscategorieën het aantal gevallen van dementie afneemt, maar dat het totale aantal patiënten nog steeds groeit.

Tegenwoordig zijn er 260.000 Nederlanders met dementie. Over 25 jaar verwacht men dat dit aantal ruim 500.000 bedraagt. Uit een recente Finse studie bleek dat een groep ouderen die gezonder ging leven na twee jaar minder cognitieve achteruitgang vertoonde. Er wordt momenteel nog onderzocht of er ook sprake is van minder dementie.

Jaren van levenskwaliteit erbij

Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert (Radboudumc) ziet de positieve kant van de onderzoeksresultaten: ‘Er is geen medicijn tegen de ziekte maar met een gezonde leefstijl valt veel te winnen.’

Hoogleraar Peter Paul de Deyn, hoofd van het Alzheimer Onderzoekscentrum in het Groningse UMCG, is eveneens verheugd: ‘Ik stel met veel genoegen vast dat er iets te ondernemen valt tegen de ziekte. Dat betekent jaren van levenskwaliteit erbij.’

Het bericht Voorkom dementie: leef gezond! verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Banken lijken winstmarge op hypotheken te verlagen

HOUTEN – Banken lijken hun winstmarges op hypotheken te verlagen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben ze de rentemarges op hypotheken met langere rentevaste perioden in mei fors teruggeschroefd. View full post on Hypotheekrente.nl

NZa zet in op kwaliteitsverbetering van zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor medisch specialistische zorg voor 2016 vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook wordt er ingezet op beloningen voor innovatieve zorg en kwaliteitsverbetering.

Duidelijker en eenvoudiger

Volgens de NZa is rust in de regelgeving nodig om de administratieve belasting voor ziekenhuizen te verlichten. Om die reden worden er geen grote wijzigingen doorgevoerd in 2016. Sterker nog: de regels zijn duidelijker en eenvoudiger geworden. Hierdoor sluit uw nota beter aan bij de zorg die u als patiënt heeft ontvangen. Ook kunt u beter controleren of het bedrag klopt met de behandeling die u heeft gekregen.

Beloning voor innovatie en kwaliteitsverbetering

Een belangrijke stap die de NZa wil zetten, is ziekenhuizen belonen voor innovaties en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Voor ziekenhuiszorg met gemaximeerde prijzen worden daarom de zogenoemde max-maxtarieven ingevoerd. Als ziekenhuizen met zorgverzekeraars afspreken dat zij innovaties doorvoeren of de kwaliteit van zorg verbeteren, kunnen zij een hoger tarief voor de zorg ontvangen tot maximaal 10% boven het reguliere maximumtarief.

Het bericht NZa zet in op kwaliteitsverbetering van zorg verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Gezinnen verhuizen weer vaker

HOUTEN – Nederlandse gezinnen durven het weer aan om te verhuizen nu de woningmarkt in de lift zit. Het aantal verhuizingen lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren ervoor. Gedurende de eerste helft van dit jaar zette deze stijging door. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekendmaakte. View full post on Hypotheekrente.nl

Woning in aanbouw (6%) of bouwval (2%)

20-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een complex als ‘woning’ kan worden aangemerkt, waardoor bij de verkrijging voor de overdrachtsbelasting het 2%-tarief geldt. Dat was ondanks het ingetreden verval en de reeds verrichte sloophandelingen in deze situatie van toepassing. Leest u hierover meer. Bij de verkrijging van een onroerende zaak […] View full post on

Meer zorgfraude in 2014

Vorig jaar hebben zorgverzekeraars voor € 18,7 miljoen aan fraude met zorgdeclaraties vastgesteld, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. In 2013 bedroeg dit nog € 9,4 miljoen. De meeste fraude werd gepleegd door professionele zorgaanbieders, waarbij het ging om pgb’s. Ook declaraties in de geestelijke gezondheidszorg stonden hoog op de lijst.

Intensievere controle en bestrijding

In totaal is er tijdens het onderzoek bijna € 53 miljoen aan het licht gekomen aan onjuistheden. Daarbij ging het meestal om administratieve fouten van zorgaanbieders. Van ongeveer € 7,5 miljoen kon niet worden vastgesteld dat het absoluut zeker om fraude ging.

Door intensievere controle en fraudebestrijding is over 2014 € 449 miljoen teruggevorderd bij zorgaanbieders. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de € 329 miljoen die in 2013 op deze manier werd bespaard.

Opzettelijk tegen de regels in

Er wordt pas gesproken over fraude wanneer er opzettelijk gehandeld is tegen de regels in om onterecht voordeel te behalen. Bijvoorbeeld als een zorgverlener meer uren declareert dan er daadwerkelijk geleverd zijn.

Het totaalbedrag dat in 2014 aan zorg is gedeclareerd uit de basisverzekering bedraagt € 37,7 miljard. Daarvan was 59% medisch specialistische zorg in ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra.

Het bericht Meer zorgfraude in 2014 verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

In de media: aandacht voor woningbehoud

Deze column door Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling bij NHG, is oorspronkelijk gepubliceerd in InFinance Magazine (juni 2015).

De hypotheekmarkt trekt weer nadrukkelijk aan: de prijzen zijn gestabiliseerd en stijgen vaak weer en ook het aantal verkopen neemt flink toe. Dat betekent drukte bij hypotheekverstrekkers, hypotheekadviseurs en bij alle aan de hypotheek- en woningmarkt gerelateerde bedrijven. En dat is goed nieuws natuurlijk.

Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd veel mensen en gezinnen die geconfronteerd worden met (dreigende) betalingsproblemen door werkloosheid, relatiebeëindiging of andere oorzaken. Daarom is blijvende aandacht voor deze klanten en een nadrukkelijke rol voor de hypotheekadviseur van enorm belang, omdat dit vaak doorslaggevend is voor het vinden van een oplossing.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft inmiddels enige jaren ervaring met het realiseren van woningbehoud. Het blijkt dat juist veel mensen, ook tijdens en na een periode van werkloosheid en na een relatiebeëindiging, in staat blijken te zijn de financiële lasten te dragen en zo de woning te behouden. Door middel van de Inkomens- en Vermogenstoets ontdekken veel mensen dat ze op een verantwoorde wijze hun woning kunnen behouden.

In 2014 hebben zo’n 250 gezinnen woningbehoud weten te realiseren door een financiële bijdrage van NHG, soms in combinatie met een renteverlaging van de bank. En een veelvoud van dit aantal heeft de woning kunnen behouden alleen al door bewust naar inkomen en vermogen te kijken. Dan blijkt in de praktijk toch vaak meer mogelijk dan men op het eerste gezicht denkt. Zeker als de hypotheekadviseur, de hypotheekverstrekker en NHG hierin samenwerken.

 

 

View full post on NHG

Aantal hypotheken met NHG stijgt

HOUTEN – Gedurende het afgelopen halfjaar is het aantal hypotheken dat afgesloten wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 18% gestegen. Dit maakte Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekend nu ook de cijfers van het tweede kwartaal compleet zijn.  View full post on Hypotheekrente.nl

Tussenstand in de bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-174/14 (Saudaҫor)

14-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

In 2014 heeft de Portugese belastingrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip publiekrechtelijke lichamen in artikel 13 van de btw richtlijn en over de reikwijdte van het begrip handelen als overheid. Geldend recht is, dat alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen handelen als overheid, ook wel genoemd “handelen binnen […] View full post on

Ook fraudeur mag zich verdedigen

13-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

De fiscus mag onder strenge voorwaarden de eerbiediging van de rechten van de verdediging van belanghebbenden beperken. En dan nog moet de belanghebbende in staat zijn een effectief bezwaar te maken. Deze regel geldt ook als de belanghebbende zich schuldig heeft gemaakt aan (btw-caroussel)fraude, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad haalt uit eerdere Europese […] View full post on

Zoeken:

Advertenties

Wie is Online

  • 0 Leden.
  • 3 Gasten.

Nieuwe Artikelen:

Voorkom dementie: leef gezond!

30-07-2015

De hersenziekte dementie kan worden vermeden door een gezonde leefstijl te kiezen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Al tientallen jaren volgen onderzoekers van het Erasmus MC 15.000 Rotterdammers. Zij toonden aan dat in de jongste groep minder vaak dementie voorkomt. De reden hiervoor werd ook onderzocht. Een aanzienlijk deel van de mensen zorgde beter voor […]

Banken lijken winstmarge op hypotheken te verlagen

30-07-2015

HOUTEN – Banken lijken hun winstmarges op hypotheken te verlagen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben ze de rentemarges op hypotheken met langere rentevaste perioden in mei fors teruggeschroefd. View full post on Hypotheekrente.nl Tweet This Post

NZa zet in op kwaliteitsverbetering van zorg

21-07-2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor medisch specialistische zorg voor 2016 vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook wordt er ingezet op beloningen voor innovatieve zorg en kwaliteitsverbetering. Duidelijker en eenvoudiger Volgens de NZa is rust in de regelgeving nodig om de administratieve belasting voor ziekenhuizen te verlichten. Om die reden worden er geen grote […]

Gezinnen verhuizen weer vaker

21-07-2015

HOUTEN – Nederlandse gezinnen durven het weer aan om te verhuizen nu de woningmarkt in de lift zit. Het aantal verhuizingen lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren ervoor. Gedurende de eerste helft van dit jaar zette deze stijging door. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag […]

Woning in aanbouw (6%) of bouwval (2%)

20-07-2015

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een complex als ‘woning’ kan worden aangemerkt, waardoor bij de verkrijging voor de overdrachtsbelasting het 2%-tarief geldt. Dat was ondanks het ingetreden verval en de reeds verrichte sloophandelingen in deze situatie van toepassing. Leest u hierover meer. Bij de verkrijging van een onroerende zaak […]

Meer zorgfraude in 2014

20-07-2015

Vorig jaar hebben zorgverzekeraars voor € 18,7 miljoen aan fraude met zorgdeclaraties vastgesteld, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. In 2013 bedroeg dit nog € 9,4 miljoen. De meeste fraude werd gepleegd door professionele zorgaanbieders, waarbij het ging om pgb’s. Ook declaraties in de geestelijke gezondheidszorg stonden hoog op de lijst. Intensievere controle en bestrijding In totaal […]

In de media: aandacht voor woningbehoud

16-07-2015

Deze column door Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling bij NHG, is oorspronkelijk gepubliceerd in InFinance Magazine (juni 2015). De hypotheekmarkt trekt weer nadrukkelijk aan: de prijzen zijn gestabiliseerd en stijgen vaak weer en ook het aantal verkopen neemt flink toe. Dat betekent drukte bij hypotheekverstrekkers, hypotheekadviseurs en bij alle aan de hypotheek- en woningmarkt gerelateerde […]

Aantal hypotheken met NHG stijgt

15-07-2015

HOUTEN – Gedurende het afgelopen halfjaar is het aantal hypotheken dat afgesloten wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 18% gestegen. Dit maakte Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekend nu ook de cijfers van het tweede kwartaal compleet zijn.  View full post on Hypotheekrente.nl Tweet This Post

Tussenstand in de bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-174/14 (Saudaҫor)

14-07-2015

In 2014 heeft de Portugese belastingrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip publiekrechtelijke lichamen in artikel 13 van de btw richtlijn en over de reikwijdte van het begrip handelen als overheid. Geldend recht is, dat alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen handelen als overheid, ook wel genoemd “handelen binnen […]

Ook fraudeur mag zich verdedigen

13-07-2015

De fiscus mag onder strenge voorwaarden de eerbiediging van de rechten van de verdediging van belanghebbenden beperken. En dan nog moet de belanghebbende in staat zijn een effectief bezwaar te maken. Deze regel geldt ook als de belanghebbende zich schuldig heeft gemaakt aan (btw-caroussel)fraude, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad haalt uit eerdere Europese […]

Recente Reacties:

  • Wat is mijn auto waard? | Verzkering.nl: […] bericht Wat is mijn auto waard? verscheen eerst op Hoyhoy.nl […]...
  • J v d Werff: Een redelijk betaalbaar zorg verzekering voor iemand van mijn leeftijd !...
  • F. Putters: Graag wil ik op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van zorgverzekeringen...
  • Irma S: Martijn, is het voor een dergelijke functie van belang dat je Papiamento beheerst? Ik ben namelijk op Curacao en Aruba geweest en weet dat op Aruba...
  • Martijn Betgem: Dag Irma, bedankt voor je reactie op fiscalio. Papiamento is geen vereiste, maar wel mooi meegenomen. Maar goed, het aantal eisen en toch de moeili...