Recente artikelen:

“Voorstellen Europese belastingwetgeving voer voor juristen”

02-02-2016 Fiscaal Geen Reacties

De voorstellen van de Europese Commissie om belastingontwijking aan te pakken, zitten vol met ruim geformuleerde en dus vage wetgeving. Dat zei Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zojuist in het Europees Parlement in Straatsburg, tijdens de behandeling van deze voorstellen. “Met deze belastingvoorstellen willen we belastingontwijking en agressieve taxplanning aanpakken, maar nu lijkt het erop […] View full post on

Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zij graag een goede pgb-regeling wil hebben in de zorgverzekering. Volgens de zorgverzekeraars moeten pgb-houders altijd kunnen rekenen op passende wijkverpleegkundige zorg.

Twee jaar gewerkt aan regeling

Sinds 2015 is wijkverpleging onderdeel van het basispakket. De afgelopen twee jaar hebben de zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en Per Saldo gewerkt aan een regeling voor pgb-houders in de Zorgverzekeringswet. Op een later moment moet dit definitief worden vastgelegd in de wet.

Rechtsongelijkheid voorkomen

Ondanks de plannen van ZN zijn er diverse politieke partijen die amendementen hebben ingediend die grote risico’s opleveren voor de uitvoerbaarheid van de regeling. Ook kunnen ze leiden tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden. Daarom maakt ZN zich zorgen over de wijzigingsvoorstellen, zo laat de koepelorganisatie weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kan volgens ZN moeilijk gegarandeerd worden als de wijzigingen worden doorgevoerd. Bovendien kan de opgestelde regeling op sommige punten onuitvoerbaar worden. ZN vindt dat pgb-houders recht hebben op een toekomstbestendige regeling die passende zorg biedt van goede kwaliteit. Op woensdag 3 februari debatteert de Tweede Kamer over de pgb-regeling in de Zorgverzekeringswet.

Het bericht Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’

Zorgverzekeraar CZ wil de wondzorg in Nederland verbeteren en zo per patiënt tot € 900 besparen aan onnodige kosten. In totaal kan de besparing per jaar oplopen tot wel 300 miljoen.

Pilot met wondzorgmonitor

In het jaarrapport ‘Het resultaat telt’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt geconcludeerd dat de onderlinge communicatie tussen de verschillende betrokken (para)medische specialisaties gering is. Daardoor is volgens de IGZ wondbehandeling vaak inefficiënt. Het gevolg daarvan kan zijn dat patiënten langer last hebben van hun wonden, wat hen beperkt in hun dagelijkse leven en soms zelfs tot opname in een ziekenhuis of verpleeghuis leidt.

Om dit tegen te gaan, heeft CZ samen met het Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW) een wondzorgmonitor light ontwikkeld. Deze monitor moet de communicatie, expertise en samenwerking bevorderen tussen betrokken professionals in de eerste lijn. Verpleegkundigen kunnen met de monitor onder meer snel vaststellen wanneer er sprake is van een complexe wond. In dat geval weten ze dat er specialistische expertise ingeschakeld moet worden. CZ introduceert de pilot met de wondzorgmonitor light in zes regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Maximaal vier maanden

Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ over de besparingsmogelijkheden: “Je hebt het over soms hele diepe nare wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee zitten. Dat is ongelooflijk invaliderend en kost ook nog een bak met centen. Terwijl iedere wond met goede, gespecialiseerde zorg binnen afzienbare tijd kan worden gedicht. Wij streven er daarom naar om de sluitingstijd van het gros van ernstige wonden terug te brengen tot maximaal vier maanden.”

Het bericht CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket

In 2014 publiceerde het Zorginstituut een rapport waarin de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor patiënten die vallen in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ buiten het basispakket werd geplaatst. Inmiddels is men daarvan teruggekomen. In het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ geeft het Zorginstituut aan dat deze vorm van ggz toch onderdeel moet blijven van het basispakket.

Veel grotere groep

De reden voor de herziening is dat er nieuwe cijfers zijn onderzocht door het Zorginstituut. Daaruit blijkt dat de groep patiënten die in deze categorie valt veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Bovendien houdt het Zorginstituut ook rekening met de lijdensdruk. Het instituut vindt het aannemelijk dat deze voor een flink deel van die patiënten zo hoog is, dat behandeling niet achterwege mag blijven.

Over DSM-5

DSM-5 staat voor de vijfde editie van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dit standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA) wordt over de hele wereld gehanteerd als classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Ook in Nederland worden patiënten hiermee geclassificeerd.

Het bericht ‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

Specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners

Minister Schippers heeft aangekondigd dat er specifiek onderzoek zal worden gedaan naar depressiviteit voor twee doelgroepen: tieners en jonge vrouwen. Daarnaast moet worden onderzocht hoe depressies al in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden en daardoor beter te behandelen zijn. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een publiekscampagne over het herkennen van de signalen van depressiviteit.

Personalised mental health

Tijdens het Depressiegala maakte minister Schippers bekend dat er een wetenschapsagenda zal worden opgesteld voor de ggz. Hiervoor is € 10 miljoen uitgetrokken in totaal. Naast onderzoek naar preventie en vroege signalering zal ook zorg op maat in de ggz worden onderzocht. ‘Personalised mental health’ is de term die de minister daarbij gebruikte. Hierbij worden de persoonskenmerken van iemand bekeken in relatie tot de depressie. Door de al genoemde publiekscampagne moet er meer begrip in de samenleving komen voor de ziekte. Vooral voor naasten is het belangrijk dat zij weten hoe ze iemand kunnen helpen.

Bespreekbaar maken

Jonge vrouwen en tieners zijn risicogroepen wanneer het gaat om depressiviteit. Er gaat nu onderzocht worden hoe depressieve klachten bij deze groepen eerder te herkennen zijn. Logisch gevolg is dat er sneller ingegrepen kan worden door omgeving en hulpverleners, waardoor ergere klachten voorkomen kunnen worden.

Gemiddeld krijgt 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen minimaal een keer in hun leven te maken met depressiviteit. Dat leidt tot veel ziekteverzuim ter waarde van zo’n € 1,5 miljard per jaar. Het bespreekbaar maken van de ziekte vindt Schippers heel belangrijk: “Niemand hoeft zich te schamen voor een depressie, we schamen ons toch ook niet voor een hernia? Laten we ons er samen sterk voor maken dat we ook op de werkvloer of op school een depressie bespreekbaar maken en ons niet laten leiden door vooroordelen. Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter het is te behandelen en hoe sneller mensen weer kunnen meedoen.”

Het bericht Specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

Minder buzz rond verzekeraars

De buzz rond zorgverzekeraars gedurende de overstapperiode is na jaren van groei sterk gedaald. Van de merken worden VGZ, Menzis en Univé online het meest besproken. Het sentiment rond alle labels blijft overwegend positief. Hete hangijzers blijven de bekendmakingen van de premies en issues die spelen rond individuele merken die vooral op Twitter en fora worden besproken. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse (social) media-monitoring onderzoek van Porter Novelli en Clipit onder alle zorgverzekeraars in Nederland.

Buzz slinkt met 25%

Daar waar vorig jaar het aantal berichten met 40% explosief steeg ten opzichte van het jaar ervoor is dit jaar het aantal berichten juist sterk afgenomen. Tijdens de overstapperiode verschenen er 143.334 berichten. Een jaar ervoor waren dat er nog 190.258, een afname van liefst 25%. Dit is mede het resultaat van de gezamenlijke afspraken van de verzekeraars om minder reclame te maken. Maar er was ook sprake van een lagere premiestijging en er speelden minder mediagevoelige issues als vrije artsenkeuze. De  (openbare) berichten zijn overigens vooral afkomstig van Twitter (84.525 tweets), gevolgd door Independer Reviews en in mindere mate Facebook, online fora en reactierubrieken op nieuwssites.

Juriaan Vergouw van Porter Novelli: “Je ziet dat Twitter nog steeds belangrijk is maar minder dan voorheen wordt gebruikt als kanaal om vragen te stellen of om ongenoegen te uiten. De populariteit van Twitter is tanende. Het gaat steeds meer via kanalen zoals WhatsApp waar veel verzekeraars actiever zijn met webcare. Daarnaast gaat een groot deel van gesprekken met verzekeraars ook via persoonlijke berichten op Facebook.”

VGZ meest besproken

Het is stuivertje wisselen in de top 3 van meest besproken merken. VGZ volgt dit jaar met 23.554 berichten Menzis op als het meest besproken merk. Menzis staat met 16.916 berichten op de tweede plaats. Univé keert weer terug naar de top drie met 12.615 berichten ten koste van Ditzo (7.352) die nu op plaats zeven terug te vinden is. VvAA duikelt uit de top 10 in vergelijking met 2014.

De trend dat de meeste merken relatief zelf weinig berichten initiëren op social media zet zich door. De meeste berichten zijn het resultaat van webcare. VGZ wordt het meest genoemd maar zendt zelf 8% eigen berichten uit. Menzis komt niet veel verder met 11% eigen berichten. De merken Anderzorg (31%), FBTO en Ditzo (beide 24%) doen zelf het meest aan het creëren van reuring rond het merk. Opvallend, Ditzo bracht vorig jaar nog 50% van de berichten zelf uit.

Issues maken het nieuws

Menzis pakt wel de leiding als het gaat om berichtgeving in uitsluitend print media. VGZ volgt hier en Zilveren Kruis staat op de derde plaats. Ook op radio en televisie scoort VGZ hoog, wel iets minder dan nummer één CZ. De derde plaats is hier voor Zilveren Kruis. Toppunt van de buzz rond VGZ was op 11 december toen bekend werd dat de onderhandelingen van VGZ met het Groningse Martini Ziekenhuis waren vastgelopen. Een andere piek werd bereikt op 18 november toen de nieuwe (en ongewijzigde) premies werden bekendgemaakt.

Zekur het meest positief

Over het algemeen is het sentiment over de berichtgeving positief. Kijken we naar de merken dan zien we een nieuwe top 3. Het budgetlabel Zekur van Univé komt met stip binnen en haalt de meeste positief getinte berichten (96%) op. Gevolgd door De Friesland Verzekeraar (89%). Zilveren Kruis (85%) wordt dit jaar nipt uit de top drie gestoten door Zorg en Zekerheid (86%). Zekur spint garen bij een actie waarbij mensen kunnen wandelen, hardlopen of fietsen. Het merk sponsort hier een donatie van deelnemers aan goede doelen. Zeker op Twitter leidt dit tot veel positief getinte tweets, waaronder veel geprogrammeerde ‘dank’ tweets van deelnemers.

Het bericht Minder buzz rond verzekeraars verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

Wat betekenen de weercodes van het KNMI precies?

U kent het wel: zodra er weer aankomt dat gevaarlijk kan zijn als u de weg op gaat, geeft het KNMI een weerwaarschuwing af. Dat doen ze aan de hand van verschillende kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Wij leggen graag uit wat deze weercodes betekenen en hoe u schade kunt voorkomen bij de bijbehorende weertypen.

Code groen en geel

Uiteraard betekent weercode groen dat er niets aan de hand is. U kunt dus veilig op weg. Bij weercode geel betekent het dat u de voorspellingen goed moet blijven volgen als u nog naar buiten moet. Het kan namelijk gevaarlijk worden de komende dagen. Er is minimaal 60% kan op gevaarlijk weer. Alle weerswaarschuwingen worden overigens afgegeven per provincie. Het kan dus zijn dat het in uw provincie gevaarlijker is op de weg dan ergens anders in het land. Let hier goed op.

Gevaarlijk: weercode oranje en rood

Als er tussen de 60% en 90% kans is dat er slecht weer op komst is, geeft het KNMI weercode oranje af. In dat geval is er meer kans op (auto)schade door extreme weersomstandigheden. Dat kan gaan om gladheid, harde windstoten, veel regen of onweer, maar ook sneeuw. Moet u toch de weg op, rijd in dat geval voorzichtiger dan u normaal doet. Houd  meer afstand en minder uw snelheid. Zo kunt u schade het beste voorkomen.

Mocht het KNMI code rood afgeven, dan is er een weeralarm van kracht. Hierbij is de kans meer dan 90% dat er extreem weer aankomt binnen 12 uur. In dit geval is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen. Probeer eventuele afspraken buiten de deur af te zeggen en blijf binnen. Moet u toch weg, houd dan beide handen aan het stuur en rijd rustig. Let op voor plekken waar meer wind kan staan of waar het gladder is dan normaal.

Het bericht Wat betekenen de weercodes van het KNMI precies? verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

View full post on geldlenenvoordelig.nl

Wet Deregulering Beoordeling Arbeids relaties

27-01-2016 Fiscaal Geen Reacties

De invoering van de opvolger van de VAR verklaringen, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), is uitgesteld van 1 januari 2016 tot 1 april 2016. Maar dit betekent niet stilzitten! Om  de invoering van de Wet DBA zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de staatssecretaris van Financiën een transitieplan gepubliceerd. Gedurende de […] View full post on

Ziekenhuizen spelen soms vals met aantal operaties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt 2014’ uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe het met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nederland gesteld is. Over het algemeen is het beeld zeer positief, maar er komen ook misstanden aan bod. Bijvoorbeeld dat sommige ziekenhuizen meer operaties melden dan zij daadwerkelijk uitvoeren.

Longresecties

Het gaat daarbij om zogenoemde longresecties, waarbij een long of een deel daarvan wordt verwijderd. Deze operaties komen niet vaak voor. Het kan dan ook zijn dat er op bepaalde ziekenhuislocaties nul van deze operaties worden uitgevoerd. Ziekenhuizen zijn echter bang dat patiënten het verkeerd interpreteren en het zien als een signaal dat men er geen ervaring mee heeft en daardoor niet meer komt. Daarom vullen ziekenhuizen op alle locaties het aantal ingrepen in dat op één locatie wordt uitgevoerd.

Goede samenwerking

Het thema van het rapport is dit jaar samenwerking, omdat volgens de IGZ goede samenwerking essentieel is voor goede zorg. Ook de juiste informatie voor de kwaliteitsindicatoren verkrijgen hangt af van een goede samenwerking. Dit gaat de laatste jaren zo goed, dat er 60% minder indicatorinformatie opgenomen hoeft te worden om toezicht te houden. In 2017 hoeven er voor borstkanker zelfs helemaal geen indicatoren meer opgenomen te worden in de set.

Het bericht Ziekenhuizen spelen soms vals met aantal operaties verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Nieuws – Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws

Zoeken:

Advertenties

Wie is Online

  • 0 Leden.
  • 5 Gasten.

Nieuwe Artikelen:

“Voorstellen Europese belastingwetgeving voer voor juristen”

02-02-2016

De voorstellen van de Europese Commissie om belastingontwijking aan te pakken, zitten vol met ruim geformuleerde en dus vage wetgeving. Dat zei Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zojuist in het Europees Parlement in Straatsburg, tijdens de behandeling van deze voorstellen. “Met deze belastingvoorstellen willen we belastingontwijking en agressieve taxplanning aanpakken, maar nu lijkt het erop […]

Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket

02-02-2016

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zij graag een goede pgb-regeling wil hebben in de zorgverzekering. Volgens de zorgverzekeraars moeten pgb-houders altijd kunnen rekenen op passende wijkverpleegkundige zorg. Twee jaar gewerkt aan regeling Sinds 2015 is wijkverpleging onderdeel van het basispakket. De afgelopen twee jaar hebben de zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en Per […]

CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’

01-02-2016

Zorgverzekeraar CZ wil de wondzorg in Nederland verbeteren en zo per patiënt tot € 900 besparen aan onnodige kosten. In totaal kan de besparing per jaar oplopen tot wel 300 miljoen. Pilot met wondzorgmonitor In het jaarrapport ‘Het resultaat telt’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt geconcludeerd dat de onderlinge communicatie tussen de […]

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket

31-01-2016

In 2014 publiceerde het Zorginstituut een rapport waarin de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor patiënten die vallen in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ buiten het basispakket werd geplaatst. Inmiddels is men daarvan teruggekomen. In het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ geeft het Zorginstituut aan dat deze vorm van ggz toch onderdeel moet blijven […]

Specifiek onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners

30-01-2016

Minister Schippers heeft aangekondigd dat er specifiek onderzoek zal worden gedaan naar depressiviteit voor twee doelgroepen: tieners en jonge vrouwen. Daarnaast moet worden onderzocht hoe depressies al in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden en daardoor beter te behandelen zijn. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een publiekscampagne over het herkennen van de signalen van […]

Minder buzz rond verzekeraars

29-01-2016

De buzz rond zorgverzekeraars gedurende de overstapperiode is na jaren van groei sterk gedaald. Van de merken worden VGZ, Menzis en Univé online het meest besproken. Het sentiment rond alle labels blijft overwegend positief. Hete hangijzers blijven de bekendmakingen van de premies en issues die spelen rond individuele merken die vooral op Twitter en fora […]

Wat betekenen de weercodes van het KNMI precies?

28-01-2016

U kent het wel: zodra er weer aankomt dat gevaarlijk kan zijn als u de weg op gaat, geeft het KNMI een weerwaarschuwing af. Dat doen ze aan de hand van verschillende kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Wij leggen graag uit wat deze weercodes betekenen en hoe u schade kunt voorkomen bij de bijbehorende […]

Hello world!

27-01-2016

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! View full post on geldlenenvoordelig.nl Tweet This Post

Wet Deregulering Beoordeling Arbeids relaties

27-01-2016

De invoering van de opvolger van de VAR verklaringen, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), is uitgesteld van 1 januari 2016 tot 1 april 2016. Maar dit betekent niet stilzitten! Om  de invoering van de Wet DBA zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de staatssecretaris van Financiën een transitieplan gepubliceerd. Gedurende de […]

Ziekenhuizen spelen soms vals met aantal operaties

27-01-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt 2014’ uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe het met de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nederland gesteld is. Over het algemeen is het beeld zeer positief, maar er komen ook misstanden aan bod. Bijvoorbeeld dat sommige ziekenhuizen meer operaties melden dan zij daadwerkelijk […]

Recente Reacties:

  • Kees van den Berg: Geen best artikel met onjuiste voorlichting aan de consument. Aan de vermogenssituatie van de verzekerde wordt volledig voorbij gegaan. Velen...
  • K. Boutsma: niet alleen transparantie van de inkoopprijzen door verzekeraars is van belang. Het is volgens van een nog veel grote belang dat verzekerden inzage...
  • Wat is mijn auto waard? | Verzkering.nl: […] bericht Wat is mijn auto waard? verscheen eerst op Hoyhoy.nl […]...
  • J v d Werff: Een redelijk betaalbaar zorg verzekering voor iemand van mijn leeftijd !...
  • F. Putters: Graag wil ik op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van zorgverzekeringen...