Recente artikelen:

Nieuwe Voorwaarden & Normen

Per 1 juli gelden de nieuwe Voorwaarden & Normen van NHG (2015-3). Deze zijn van toepassing op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015. Dit betekent dat een aantal regels met betrekking tot NHG is veranderd. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Nieuwe kostengrens NHG
De huidige kostengrens voor NHG is € 245.000,-. Dit betekent dat een lening maximaal € 245.000,- mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

WEW niet langer bestuursorgaan
De Raad van State heeft op 17 december 2014 bepaald dat het WEW, de uitvoerende instantie van de NHG, geen bestuursorgaan meer is. Dit heeft gevolgen voor de Voorwaarden & Normen:

 • in Norm 1.1.4 is "mandaat” vervangen door “machtiging” en “ondermandaat” vervangen door “submachtiging”;
 • de geldgever dient in de offerte Artikel A3, lid 1 sub c en d te benoemen onder vermelding van de webpagina www.nhg.nl/consument/voorwaarden-voor-kwijtschelding.html;
 • de geldverstrekker is vanuit de NHG regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen via een afwijzingsbrief conform model NHG.

Gevolgen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Op 1 januari 2015 is de gewijzigde “Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” in werking getreden. De Minister van Financiën heeft op verzoek van de markt besloten om de regeling per 1 juli 2015 verplicht te stellen. Daarom is de regeling vanaf dat moment ook verwerkt in de Voorwaarden & Normen 2015-3:

 • het aantal kolommen binnen de Financieringslasttabellen is uitgebreid van 5 kolommen naar 12;
 • er wordt een nieuwe tabel voor de niet fiscaal aftrekbare rente geïntroduceerd. Hierdoor vervalt de bestaande formule van Norm 7.2 en 7.7.

Reeds eigenaar-bewoner
Op basis van Norm 3 is het niet meer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). De tijdelijke regeling staat dit niet toe. Op basis van de nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

Beheercriteria
De financieringslasttabellen van de Beheercriteria zijn uitgebreid van 10 naar 12 kolommen en er zijn tabellen voor de niet fiscaal aftrekbare rente toegevoegd.

Ten slotte: een nieuw versienummer
Daar waar in de vorige versie van Voorwaarden & Normen versienummer 2015-2 staat, staat in de nieuwe versie 2015-3.

Meer informatie

View full post on NHG

Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?

02-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken […] View full post on

Verwachtingen ABN over woningmarkt positiever

HOUTEN – Het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat de Nederlandse woningmarkt sterker herstelt dat eerder werd gedacht. Men voorspelt dat er dit jaar zo'n tien procent meer woningen verkocht zal worden dan in 2014. Eind vorig jaar ging men bij ABN Amro nog uit van een stabilisatie van de woningmarkt. View full post on Hypotheekrente.nl

Liquiditeitsprognose 2015-2020 WEW

De liquiditeitsprognose 2015-2020 is bekend. De stichting WEW laat jaarlijks een liquiditeitsprognose uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag of er naar verwachting aanspraak gemaakt zal worden op de achtervangfunctie van het Rijk en de gemeenten.

De nieuwe prognose die nu beschikbaar is, laat zien dat er naar verwachting gedurende periode van 2015 tot en met 2020 geen aanspraak gemaakt zal worden op deze achtervangfunctie. Factoren waar de prognose rekening mee houdt zijn een groei in de woningmarkt van 12 procent in 2015 en een woningprijsstijging van circa 2 procent in de komende jaren. 

Meer weten?

View full post on NHG

Hoofdlijnen van de voorgenomen belastingherziening

01-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

Het kabinet heeft op 15 juni een akkoord – op hoofdlijnen – bereikt over de voorgenomen belastingherziening. Dat akkoord omvat drie pakketten met maatregelen. Pakket 1 biedt een lastenverlichting op de kosten van arbeid van zo’n 5 miljard, 35.000 extra banen, en voor een werkend huishouden een voordeel van circa € 800. Het kabinet wil […] View full post on

Vragen over de kostengrensverlaging

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent dat een aantal regels bij het sluiten van een hypotheek met NHG is veranderd.

De belangrijkste wijziging is de verlaging van de grens voor het verkrijgen van NHG van € 265.000 naar € 245.000. Wat betekent deze verlaging van de kostengrens in de praktijk? We hebben de drie meest gestelde vragen hierover voor u op een rij gezet.

Wat mag een woning maximaal kosten bij een NHG-kostengrens van € 245.000?
Binnen deze kostengrens wordt altijd rekening gehouden met 6 procent aan bijkomende kosten. Hierbij kunt u denken aan taxatiekosten, notariskosten, de provisie die u voor NHG betaalt en advieskosten. Wanneer deze 6 procent aan kosten van het maximale bedrag afgetrokken worden, blijft er een maximaal aankoopbedrag over van € 231.132.

 

Ik heb ook eigen middelen en wil maximaal € 245.000 lenen. Kan ik een woning aankopen met een koopsom boven de € 231.132?
Helaas is dit is niet mogelijk. Eigen middelen, zoals bijvoorbeeld spaargeld, hebben geen invloed op de maximale koopsom.

 

Ik heb een koopovereenkomst getekend met de vorige eigenaar waarvan de koopsom (kosten koper) € 236.132 is. In dit bedrag zit ook € 5.000 aan roerende zaken (bijv. inboedel). Kom ik dan nog in aanmerking voor NHG?
Ja, NHG is alleen van toepassing op onroerende zaken. Dit betekent dat de koopsom exclusief roerende zaken voor ons leidend is. U kunt in dit voorbeeld dus uitgaan van een koopsom van € 231.132. Voor de roerende zaken moet u aanvullende financiering regelen.

Lees meer over de voorwaarden

View full post on NHG

Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020

30-06-2015 Fiscaal Geen Reacties

  Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: “hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk […] View full post on

Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?

29-06-2015 Fiscaal Geen Reacties

Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad […] View full post on

‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet in basispakket’

Fysiotherapie moet voor mensen met een chronische aandoening weer in het basispakket komen, zo vinden zorgverzekeraars. Uitgangspunt daarvoor zou de zogenoemde ‘chronische lijst’ moeten zijn. Iedereen met een hierop vermelde aandoening zou een vergoeding moeten krijgen voor fysiotherapie. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerste 20 behandelingen zelf betalen

In 2012 heeft de Tweede Kamer de vergoeding voor fysiotherapie voor volwassenen uit de basisverzekering geschrapt. Voor kinderen wordt behandeling wel volledig vergoed. Volwassenen met een chronische aandoening kunnen nu wel een vergoeding voor fysiotherapie krijgen uit de basisverzekering, maar pas vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten zij zelf betalen. André Rouvoet, voorzitter van ZN: “Zorgverzekeraars zien dat deze pakketmaatregel tot veel onbegrip leidt bij verzekerden.”

ZN wil overigens wel dat er goed wordt getoetst of het voorstel in de praktijk uitvoerbaar is. Doel is dat verzekerden duidelijk weten wat wel en niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Voorkomen van rechtsongelijkheid

Wat er vanuit de basisverzekering vergoed wordt, kan nog beter beheerd worden door de overheid, vindt ZN. Een belangrijk verbetervoorstel gaat over het voorkomen van rechtsongelijkheid en het organiseren van eenduidig en vraaggericht pakketbeheer. In het huidige systeem worden nieuwe behandelingen, waarvan de effectiviteit nog niet bewezen is, voorwaardelijk toegelaten in de basisverzekering. Echter, patiënten kunnen hiervan alleen profiteren als het medisch centrum meedoet aan het onderzoekstraject. ZN ziet graag dat voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen buiten de Zorgverzekeringswet wordt georganiseerd.

Het bericht ‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet in basispakket’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Multinationals nauwelijks aansprakelijk te stellen bij fabrieksrampen

24-06-2015 Fiscaal Geen Reacties

Onderzoek in handelsketens wijst uit dat multinationals naar burgerlijk recht vrijwel onschendbaar zijn In 2013 kwamen in Bangladesh ruim 1100 fabrieksmedewerkers om bij de ramp in Rana Plaza. De ineenstorting van de textielfabriek heeft in de media geleid tot de vraag naar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken Westerse multinationals. “Het huidige recht voorziet […] View full post on

Zoeken:

Advertenties

Wie is Online

 • 0 Leden.
 • 2 Gasten.

Nieuwe Artikelen:

Nieuwe Voorwaarden & Normen

03-07-2015

Per 1 juli gelden de nieuwe Voorwaarden & Normen van NHG (2015-3). Deze zijn van toepassing op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015. Dit betekent dat een aantal regels met betrekking tot NHG is veranderd. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Nieuwe kostengrens NHGDe huidige kostengrens voor NHG is € 245.000,-. Dit betekent dat een […]

Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?

02-07-2015

Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken […]

Verwachtingen ABN over woningmarkt positiever

02-07-2015

HOUTEN – Het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat de Nederlandse woningmarkt sterker herstelt dat eerder werd gedacht. Men voorspelt dat er dit jaar zo'n tien procent meer woningen verkocht zal worden dan in 2014. Eind vorig jaar ging men bij ABN Amro nog uit van een stabilisatie van de woningmarkt. View full post on […]

Liquiditeitsprognose 2015-2020 WEW

02-07-2015

De liquiditeitsprognose 2015-2020 is bekend. De stichting WEW laat jaarlijks een liquiditeitsprognose uitvoeren om antwoord te krijgen op de vraag of er naar verwachting aanspraak gemaakt zal worden op de achtervangfunctie van het Rijk en de gemeenten. De nieuwe prognose die nu beschikbaar is, laat zien dat er naar verwachting gedurende periode van 2015 tot […]

Hoofdlijnen van de voorgenomen belastingherziening

01-07-2015

Het kabinet heeft op 15 juni een akkoord – op hoofdlijnen – bereikt over de voorgenomen belastingherziening. Dat akkoord omvat drie pakketten met maatregelen. Pakket 1 biedt een lastenverlichting op de kosten van arbeid van zo’n 5 miljard, 35.000 extra banen, en voor een werkend huishouden een voordeel van circa € 800. Het kabinet wil […]

Vragen over de kostengrensverlaging

01-07-2015

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent dat een aantal regels bij het sluiten van een hypotheek met NHG is veranderd. De belangrijkste wijziging is de verlaging van de grens voor het verkrijgen van NHG van € 265.000 naar € 245.000. Wat betekent deze verlaging […]

Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020

30-06-2015

  Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: “hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk […]

Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?

29-06-2015

Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad […]

‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet in basispakket’

25-06-2015

Fysiotherapie moet voor mensen met een chronische aandoening weer in het basispakket komen, zo vinden zorgverzekeraars. Uitgangspunt daarvoor zou de zogenoemde ‘chronische lijst’ moeten zijn. Iedereen met een hierop vermelde aandoening zou een vergoeding moeten krijgen voor fysiotherapie. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerste 20 behandelingen zelf betalen […]

Multinationals nauwelijks aansprakelijk te stellen bij fabrieksrampen

24-06-2015

Onderzoek in handelsketens wijst uit dat multinationals naar burgerlijk recht vrijwel onschendbaar zijn In 2013 kwamen in Bangladesh ruim 1100 fabrieksmedewerkers om bij de ramp in Rana Plaza. De ineenstorting van de textielfabriek heeft in de media geleid tot de vraag naar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken Westerse multinationals. “Het huidige recht voorziet […]

Recente Reacties:

 • Wat is mijn auto waard? | Verzkering.nl: […] bericht Wat is mijn auto waard? verscheen eerst op Hoyhoy.nl […]...
 • J v d Werff: Een redelijk betaalbaar zorg verzekering voor iemand van mijn leeftijd !...
 • F. Putters: Graag wil ik op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van zorgverzekeringen...
 • Irma S: Martijn, is het voor een dergelijke functie van belang dat je Papiamento beheerst? Ik ben namelijk op Curacao en Aruba geweest en weet dat op Aruba...
 • Martijn Betgem: Dag Irma, bedankt voor je reactie op fiscalio. Papiamento is geen vereiste, maar wel mooi meegenomen. Maar goed, het aantal eisen en toch de moeili...