Home » Verzekering

Administratie blijft zorg voor apothekers

21-11-2015 Verzekering Geen Reacties

Tijdens de verschillende districtsbijeenkomsten van de beroepsorganisatie voor apothekers KNMP, staan vooral de administratieve zorgen centraal. Er is hulp van de overheid nodig om hier iets aan te doen. Als de apotheken naar een gezonde bedrijfsvoering willen, zal er iets gedaan moeten worden aan het vergoedingenbeleid, hulpmiddelenbeleid, machtigingen, declaraties/afkeuringen en opiumwetgeving.

ICT-voorsprong kwijt

Rob Freitag, voorzitter van de sectie Landelijke Openbare Apotheken, zei op een bijeenkomst in Dordrecht dat de apothekers op ICT-gebied hun voorsprong kwijt zijn. Daarover zullen ze dus in overleg moeten met de leveranciers van hun software. Ook het oplossen van trage uitbetalingen zal via overleggen met de contracteerpartijen moeten gebeuren.

Europese regelgeving

Verder maken de apothekers zich zorgen over de Europese regelgeving tegen geneesmiddelvervalsingen. Daarvoor is namelijk een eindcontrole vereist bij aflevering aan de patiënt. De vraag is vervolgens hoe dat dan moet bij het aanbreken van verpakkingen en bij distributiesystemen.

In totaal zijn er 25 administratieve knelpunten geïdentificeerd, waarvoor 65 mogelijke oplossingen zijn aangedragen. Deze oplossingen worden nu beoordeeld op haalbaarheid, impact en termijn.

Het bericht Administratie blijft zorg voor apothekers verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

25% bijtelling blijft helaas 25%

15-09-2017

Een auto met 25% bijtelling op 31 december 2016 heeft bij een tenaamstelling vanaf 1 januari 2017 22% bijtelling. Het verschil van één dag maakt 3% verschil over de bijtelling van maximaal 60 maanden. De VZR vindt dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De VZR is samen met AMD Automotive Fiscalisten een proefprocedure gestart tegen […]

Aandachtspunten voor de VPB-aangifte 2016

29-10-2016

Het laatste kwartaal van 2016 is alweer begonnen. Traditioneel wordt in dit kwartaal een eerste inschatting van de VPB-last over het lopende jaar gemaakt. Voor gemeenten die dit jaar belasting- en aangifteplichtig zijn geworden voor de VPB een nieuw fenomeen. Ook voor EFK Belastingadviseurs betekent de VPB-aangifteplicht dat in dit kwartaal de voorbereidingen voor het […]

Verschillen tussen een hypotheek en persoonlijke lening voor grond

19-07-2016

  Niet veel mensen weten dat banken kredieten verstrekken voor zowel appartementen of voor de aankoop van grond en de bouw van een huis of een bedrijf. Maar velen van ons hebben de gewoonte om te investeren in land omdat dit aanzienlijk meer waard wordt in de loop der tijd. Het is de Indiase manier […]

Economische crisis voorbij: goed moment voor bedrijfsoverdracht?

26-05-2016

Verleidelijk om te profiteren van een relatief lage waardering van de aandelen, en daarnaast rekening te houden met een mogelijke verschraling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De eigendomsstrategie van het familiebedrijf kan deze verleiding echter temperen en de fiscale overwegingen in een breder kader plaatsen, aldus mr. J.R Geerlings en drs. N.H.C. Govers. Voor een eigendomsoverdracht zou […]

Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet

15-03-2016

Het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers is niet in strijd met het vrij genot van eigendom in artikel 1 EP EVRM. Sinds de herziening van de Successiewet 1956 worden alleen personen die wederzijds en tegelijkertijd een zorgverplichting aangaan, als partner aangemerkt. Inwonende kinderen […]