Home » Fiscaal

Ambtelijke fusie

30-11-2015 Fiscaal Geen Reacties

Onder de titel ’Hit of Shit’ is in het blad Binnenlands Bestuur een artikel verschenen over de populariteit van ambtelijke fusies. Minister Plasterk laat een onderzoek verrichten naar deze ambtelijke fusies, met aandacht voor de wijze waarop zij functioneren, de doelen en de hoofdmotieven. Ook aansturingsmogelijkheden worden in beeld gebracht. Kwaliteitsverhoging, kostenreductie en afname van […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Ambtelijke fusies en de koepelvrijstelling (btw)

10-05-2016

Inmiddels zijn al weer enkele weken verstreken na het verschijnen van het bericht dat de koepelvrijstelling kan worden toegepast bij (gemeentelijke) ambtelijk fusies. Een besluit is toegezegd, het hoofdzakelijkheidscriterium (70%) wordt geïntroduceerd, hard- en software wordt op de site van de belastingdienst getypeerd als ICT, terugwerkende kracht wordt gemeenten onthouden en volgens sommige advieskantoren leidt […]

Nieuwe besluiten over fusie, afsplitsing en zuivere splitsing

12-02-2015

Er zijn drie nieuwe besluiten gepubliceerd op het gebied van fusie, afsplitsing en zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting. Hierin wordt onder andere bepaald dat de waarde van de verdwijnende vordering niet beperkt is tot de nominale waarde. Daarnaast wordt de samenloop met de innovatiebox ondervangen. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen. Waarde verdwijnende vordering […]