Home » Verzekering

Apothekers aan de beurt met ‘Het roer moet om’

03-11-2015 Verzekering Geen Reacties

Huisartsen hebben via hun actie ‘Het roer moet om’ voor elkaar gekregen dat de administratieve lasten verminderd zijn. Nu zijn apothekers aan de beurt, aldus Bas van den Dungen, DG Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Hij heeft dit toegezegd aan de brancheorganisatie KNMP in een bestuurlijk overleg.

28% van de kosten zijn bureaucratisch

De regeldruk en administratieve lasten in de farmacie zijn al in kaart gebracht tijdens het traject ‘Minder regels, meer zorg’, dat de KNMP samen met Zorgverzekeraars Nederland, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende afdeling heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 28% van de kosten en inspanningen in de farmacie zijn terug te voeren op regelgeving en wettelijke bepalingen. Voor de 25 grootste knelpunten zijn oplossingen geformuleerd en er wordt gewerkt aan een gezamenlijk actieplan.

Startconferentie

Het ministerie van VWS heeft inmiddels al toegezegd om met de relevante toezichthouders in overleg te gaan over het bespreken en mogelijk uitvoeren van deze voorstellen. Zorgverzekeraars Nederland heeft op 3 november een startconferentie georganiseerd om in de hele eerstelijnszorg de bureaucratie en regeldruk concreet aan te pakken.

Het bericht Apothekers aan de beurt met ‘Het roer moet om’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Rechter moet buitenlandse btw-fraude onderzoeken

27-03-2016

Op basis van Europees recht moet de Belastingdienst de toepassing van het nultarief en aftrek van btw bij intracommunautaire leveringen respectievelijk verwervingen weigeren als de desbetreffende ondernemer wist dat zijn handelingen deel uitmaakten van btw-fraude. Het recht op toepassing op het nultarief komt ook te vervallen als de btw-fraude alleen in het buitenland heeft plaatsgevonden. […]

‘Aanpak van werkstress moet anders’

20-01-2016

De meest voorkomende beroepsziekten van het moment zijn psychische klachten zoals (werk)stress. Minister Asscher en bestuurslid Fred Zijlstra van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) leggen in Trouw uit waarom de aanpak van werkstress anders moet. Webinars Zijlstra geeft aan dat veel bedrijfsartsen een burn-out te laat erkennen. De oorzaak van de klachten is volgens […]

Jeugd-ggz moet zorgverzekeraars miljoenen terugbetalen

17-01-2016

Het lijkt erop dat kinderpsychiatrische instellingen miljoenen euro’s terug moeten betalen aan de zorgverzekeraars. Dat meldt Robert Vermeiren, hoogleraar en directeur Kinder- en Jeugdpyschiatrie aan het Curium LUMC via Skipr: “Niet vanwege fraude, of omdat er onnodige of niet geleverde zorg betaald is, maar omdat zorgverzekeraars de regels over in 2013 en 2014 geleverde zorg […]

VvE moet spaarpotje hebben

30-12-2015

Wie een appartement in een appartementencopmlex koopt, moet lid worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het complex. Maandelijks moet contributie worden betaald aan de VvE en daaruit wordt onder meer het onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten betaald. In de praktijk blijken redelijk wat VvE's krap bij kas te zitten. Een nieuwe wet, die naar […]

Administratie blijft zorg voor apothekers

21-11-2015

Tijdens de verschillende districtsbijeenkomsten van de beroepsorganisatie voor apothekers KNMP, staan vooral de administratieve zorgen centraal. Er is hulp van de overheid nodig om hier iets aan te doen. Als de apotheken naar een gezonde bedrijfsvoering willen, zal er iets gedaan moeten worden aan het vergoedingenbeleid, hulpmiddelenbeleid, machtigingen, declaraties/afkeuringen en opiumwetgeving. ICT-voorsprong kwijt Rob Freitag, […]