Home » Verzekering

Basispakket 2016: dit zijn de uitbreidingen

24-06-2015 Verzekering Geen Reacties

Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2016 uitgebreid met een veelbelovende nieuwe behandeling en een veelbelovend nieuw medicijn. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dit bekendgemaakt. Prenatale chirurgie bij foetussen met een open ruggetje en vervolgtesten bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test zijn al sinds 1 juli 2015 toegevoegd aan het basispakket. Nieuw in het basispakket zijn het geneesmiddel Belimumab (Benlysta) en behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL).

Veelbelovend medicijn tegen SLE

Het medicijn Belimumab (Benlysta) wordt voorgeschreven bij de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE. Alleen patiënten met een hoge mate van ziekteactiviteit die niet reageerden op de standaardbehandeling krijgen dit geneesmiddel.

Behandeling tegen uitgezaaid melanoom

Patiënten met een uitgezaaid melanoom kunnen voortaan behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) vergoed krijgen in plaats van dure geneesmiddelen die niet altijd effectief zijn en/of veel bijwerkingen hebben.

Drie mogelijke nieuwe toevoegingen

De volgende drie medische behandelingen zijn door minister Schippers ook aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. De beslissing hierover vindt plaats op een later moment:

  • Een bepaalde vorm van zenuwstimulatie bij onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn;
  • De behandeling van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie;
  • De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

Het bericht Basispakket 2016: dit zijn de uitbreidingen verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Aandachtspunten voor de VPB-aangifte 2016

29-10-2016

Het laatste kwartaal van 2016 is alweer begonnen. Traditioneel wordt in dit kwartaal een eerste inschatting van de VPB-last over het lopende jaar gemaakt. Voor gemeenten die dit jaar belasting- en aangifteplichtig zijn geworden voor de VPB een nieuw fenomeen. Ook voor EFK Belastingadviseurs betekent de VPB-aangifteplicht dat in dit kwartaal de voorbereidingen voor het […]

Niet de piloot maar wel zijn geld vliegt (er) uit

18-06-2016

Uitgaven ter behoud van een vliegbrevet van een werkloze piloot worden niet gedaan in het kader van een nieuwe opleiding en zijn om die reden niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, aldus Rechtbank Den Haag. Een man die na het succesvol afronden van zijn opleiding tot verkeersvlieger nog geen baan had gevonden, deed uitgaven ter behoud […]

De fiscale arbeidsmarkt begin 2016

16-02-2016

De fiscale arbeidsmarkt vertoont deze maand minder beweging als het gaat om nieuwe vacatures en kandidaten (werkzoekenden). Dit heeft mede te maken met de drukke aangifteperiode, maar ook met het feit dat men eind verleden jaar veel fiscale vacatures heeft vervuld. Het was toen echt topdrukte. Specialismen Wat opvalt is de toename van de vraag […]

Zorgverzekeraars willen goede pgb-zorg in basispakket

02-02-2016

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zij graag een goede pgb-regeling wil hebben in de zorgverzekering. Volgens de zorgverzekeraars moeten pgb-houders altijd kunnen rekenen op passende wijkverpleegkundige zorg. Twee jaar gewerkt aan regeling Sinds 2015 is wijkverpleging onderdeel van het basispakket. De afgelopen twee jaar hebben de zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS en Per […]

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket

31-01-2016

In 2014 publiceerde het Zorginstituut een rapport waarin de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor patiënten die vallen in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ buiten het basispakket werd geplaatst. Inmiddels is men daarvan teruggekomen. In het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ geeft het Zorginstituut aan dat deze vorm van ggz toch onderdeel moet blijven […]