Home » Verzekering

‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet in basispakket’

25-06-2015 Verzekering Geen Reacties

Fysiotherapie moet voor mensen met een chronische aandoening weer in het basispakket komen, zo vinden zorgverzekeraars. Uitgangspunt daarvoor zou de zogenoemde ‘chronische lijst’ moeten zijn. Iedereen met een hierop vermelde aandoening zou een vergoeding moeten krijgen voor fysiotherapie. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerste 20 behandelingen zelf betalen

In 2012 heeft de Tweede Kamer de vergoeding voor fysiotherapie voor volwassenen uit de basisverzekering geschrapt. Voor kinderen wordt behandeling wel volledig vergoed. Volwassenen met een chronische aandoening kunnen nu wel een vergoeding voor fysiotherapie krijgen uit de basisverzekering, maar pas vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten zij zelf betalen. André Rouvoet, voorzitter van ZN: “Zorgverzekeraars zien dat deze pakketmaatregel tot veel onbegrip leidt bij verzekerden.”

ZN wil overigens wel dat er goed wordt getoetst of het voorstel in de praktijk uitvoerbaar is. Doel is dat verzekerden duidelijk weten wat wel en niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Voorkomen van rechtsongelijkheid

Wat er vanuit de basisverzekering vergoed wordt, kan nog beter beheerd worden door de overheid, vindt ZN. Een belangrijk verbetervoorstel gaat over het voorkomen van rechtsongelijkheid en het organiseren van eenduidig en vraaggericht pakketbeheer. In het huidige systeem worden nieuwe behandelingen, waarvan de effectiviteit nog niet bewezen is, voorwaardelijk toegelaten in de basisverzekering. Echter, patiënten kunnen hiervan alleen profiteren als het medisch centrum meedoet aan het onderzoekstraject. ZN ziet graag dat voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen buiten de Zorgverzekeringswet wordt georganiseerd.

Het bericht ‘Fysiotherapie voor chronisch zieken moet in basispakket’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Aandachtspunten voor de VPB-aangifte 2016

29-10-2016

Het laatste kwartaal van 2016 is alweer begonnen. Traditioneel wordt in dit kwartaal een eerste inschatting van de VPB-last over het lopende jaar gemaakt. Voor gemeenten die dit jaar belasting- en aangifteplichtig zijn geworden voor de VPB een nieuw fenomeen. Ook voor EFK Belastingadviseurs betekent de VPB-aangifteplicht dat in dit kwartaal de voorbereidingen voor het […]

Verschillen tussen een hypotheek en persoonlijke lening voor grond

19-07-2016

  Niet veel mensen weten dat banken kredieten verstrekken voor zowel appartementen of voor de aankoop van grond en de bouw van een huis of een bedrijf. Maar velen van ons hebben de gewoonte om te investeren in land omdat dit aanzienlijk meer waard wordt in de loop der tijd. Het is de Indiase manier […]

Economische crisis voorbij: goed moment voor bedrijfsoverdracht?

26-05-2016

Verleidelijk om te profiteren van een relatief lage waardering van de aandelen, en daarnaast rekening te houden met een mogelijke verschraling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De eigendomsstrategie van het familiebedrijf kan deze verleiding echter temperen en de fiscale overwegingen in een breder kader plaatsen, aldus mr. J.R Geerlings en drs. N.H.C. Govers. Voor een eigendomsoverdracht zou […]

Rechter moet buitenlandse btw-fraude onderzoeken

27-03-2016

Op basis van Europees recht moet de Belastingdienst de toepassing van het nultarief en aftrek van btw bij intracommunautaire leveringen respectievelijk verwervingen weigeren als de desbetreffende ondernemer wist dat zijn handelingen deel uitmaakten van btw-fraude. Het recht op toepassing op het nultarief komt ook te vervallen als de btw-fraude alleen in het buitenland heeft plaatsgevonden. […]

Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet

15-03-2016

Het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers is niet in strijd met het vrij genot van eigendom in artikel 1 EP EVRM. Sinds de herziening van de Successiewet 1956 worden alleen personen die wederzijds en tegelijkertijd een zorgverplichting aangaan, als partner aangemerkt. Inwonende kinderen […]