Home » Fiscaal

Gemengde kosten en btw-verrekening

08-07-2016 Fiscaal Geen Reacties

Als een gebouw gedeeltelijk met btw en gedeeltelijk zonder btw wordt verhuurd, wordt de btw op de gebouw gebonden kosten gesplitst in een aftrekbaar deel en een niet aftrekbaar deel. Er is al vaak geprocedeerd over de wijze waarop die splitsing moet plaatsvinden. Maar hoe zit het met overheadkosten, zoals auto-,accountants- en eigen huisvestingskosten? Europees […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

CZ: ‘Betere wondzorg bespaart 300 miljoen aan kosten’

01-02-2016

Zorgverzekeraar CZ wil de wondzorg in Nederland verbeteren en zo per patiënt tot € 900 besparen aan onnodige kosten. In totaal kan de besparing per jaar oplopen tot wel 300 miljoen. Pilot met wondzorgmonitor In het jaarrapport ‘Het resultaat telt’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt geconcludeerd dat de onderlinge communicatie tussen de […]

Arts en Zorg wil met Menzis kosten besparen

23-12-2015

In een proef met ‘shared savings’ willen zorgverzekeraar Menzis en eerstelijnszorgaanbieder Arts en Zorg op zorgkosten besparen en de opbrengsten daarvan onder elkaar verdelen. In drie wijken van Enschede gaat de proef van start, met als doel om onnodige zorgkosten te voorkomen, zo meldt Skipr. Zorgaanbieder beslist zelf Doel is om de zorg op zo’n […]

Het risico van de penvoerder bij kosten voor gemene rekening

17-09-2015

Het toepassen van het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk kosten voor gemene rekening is gebonden aan zeer strikte regels. Gerechtshof Amsterdam lijkt één van de eisen soepeler te interpreteren.  In de zaak voor het gerechtshof Amsterdam is de belanghebbende een stichting die diverse vormen van onderwijs verstrekt en een bedrijfsbureau heeft ingericht waarvan de […]

Penvoerder maakte kosten voor gemene rekening

02-09-2015

Een ondernemer die stelt dat sprake is van kosten voor gemene rekening moet aannemelijk kunnen maken dat hij kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van een ander. Daarnaast moet het risico van de kosten de andere onderneming volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaan. Hof Amsterdam vond dat een stichting aannemelijk had gemaakt […]

Vrije ruimte 2015 kan gelden voor kosten 2014

11-02-2015

Voor het beoordelen van de kosten die een werknemer heeft gemaakt, past u de wetgeving toe die past bij het moment dat de kosten vorderbaar en inbaar zijn. Declareert een werknemer de kosten over 2014 pas in 2015, dan past u dus de wetgeving toe uit 2015. In 2015 gaat het daarbij dus om de […]