Home » Fiscaal

Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?

29-06-2015 Fiscaal Geen Reacties

Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Recht op aftrek van btw vanwege mogelijke toekomstige btw-belaste prestaties!

19-06-2016

Recht op aftrek van btw vanwege mogelijke toekomstige btw-belaste prestaties! Een vereniging van effectenbezitters neemt zelf initiatief om ondernemingen aan te klagen wegens schending van de rechten van aandeelhouders. In het merendeel van de gevallen wint de vereniging de procedures. De afwikkeling van de procedures wordt verricht in opdracht van de aangeklaagde ondernemingen. Bij gerechtshof […]

‘Andere gespecificeerde stoornis’ toch in basispakket

31-01-2016

In 2014 publiceerde het Zorginstituut een rapport waarin de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor patiënten die vallen in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ buiten het basispakket werd geplaatst. Inmiddels is men daarvan teruggekomen. In het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ geeft het Zorginstituut aan dat deze vorm van ggz toch onderdeel moet blijven […]

Thyrax Duotab toch te verkrijgen via omweg

23-01-2016

De ophef die is ontstaan na het aangekondigde tekort op het schildkliermedicijn Thyrax Duotab krijgt nog een staartje. Volgens de NOS heeft importeur Orly namelijk een mailing naar apothekers gestuurd waarin gemeld wordt dat de pil uit Portugal geïmporteerd kan worden voor een prijs die negen keer zo hoog ligt als in Nederland. Uiteindelijk toch […]

Externe bedrijfsuitjes toch volledig belast?

15-04-2015

De Belastingdienst heeft op 17 maart 2015 vragen en antwoorden over de werkkostenregeling gepubliceerd. Opvallend is dat het antwoord op de vraag over bedrijfsuitjes (en personeelsfeesten) na een studiedag afwijkt van eerdere uitlatingen van de Belastingdienst. Tijd voor een update. Werd in februari 2015 tijdens een Webinar het standpunt ingenomen dat consumpties en maaltijden op […]

Vervallen schenking verhinderde aftrek voor erfbelasting

11-04-2015

Als een erflater schenkingen doet die pas na zijn overlijden zijn uit te voeren, komen deze schenkingen in beginsel te vervallen. Zij vormen dan geen aftrekpost bij de berekening van de grondslag voor de heffing van erfbelasting. In een zaak voor Rechtbank Den Haag had een vrouw in de jaren 2008 tot en met 2010 […]