Home » Financieel

LENING OVERSLUITEN

02-03-2016 Financieel Geen Reacties

Een langlopende lening kan onder ongunstige voorwaarden zoals tegen een hoge rente zijn afgesloten. Als de rentestand in de loop der tijd veel lager is geworden kan een lening oversluiten in specifieke situaties voordeliger zijn. Ook als er meerdere leningen tegelijk lopen, kan het een optie zijn om te kiezen voor het oversluiten van een lening, waarbij alle lopende leningen worden ondergebracht in één nieuwe lening.

Waarom een lening oversluiten?

Het antwoord op de vraag waarom kiezen voor het oversluiten van een lening, kan eenvoudig worden beantwoord. Het is zinvol om een lening over te sluiten, als dit financieel voordeliger blijkt te zijn. Er zijn alleen enkele haken en ogen verbonden aan het oversluiten, zodat voor elke situatie afzonderlijk zou moeten worden beoordeeld of het financieel voordeliger is. De bestaande leningen zullen bij het oversluiten namelijk vervroegd worden afgelost. Bij de meeste leningen die vervroegd worden afgelost, zal een boete in rekening worden gebracht. De leenovereenkomst wordt namelijk tussentijds ontbonden en de kredietverstrekker loopt daardoor toekomstige rentevergoedingen mis.

Kleine bestaande leningen oversluiten

Als er sprake is van meerdere kleine leningen, dan is de rente van deze leningen vaak hoog. Leningen waar een klein bedrag mee gemoeid is, kennen vaak een korte looptijd en een hoge rente. Het kan dus zinvol zijn om al deze kleine leningen over te sluiten naar een nieuwe lening, waardoor er sprake is van een lagere rente, maar wel een langere looptijd. Het is het beste om uit te rekenen of te laten uitrekenen of het zinvol is om de bestaande kleine leningen over te sluiten naar een nieuwe lening. Bij het oversluiten van een lening, wordt wel eens de mogelijkheid geboden om meer te lenen dan nodig is. Het is niet verstandig om daarop in te gaan, als er niet direct een noodzaak is voor extra geld, want elk bedrag dat geleend wordt brengt kosten met zich mee en moet ook weer worden terug betaald.

Aanbieders voor lening oversluiten

Als blijkt dat het wel eens voordeliger zou kunnen zijn om te kiezen voor het oversluiten van een lening, kan er een keuze worden gemaakt uit meerdere kredietaanbieders. Het is dan zeker verstandig om bij enkele van deze kredietverstrekkers een offerte voor het oversluiten van de lening aan te vragen. In de offerte staan namelijk de voorwaarden vermeld, waaronder de lening verstrekt wordt en kan er een duidelijk beeld verkregen worden over de financiële gevolgen van het oversluiten van de lening. Door meerdere offertes voor het oversluiten van een lening aan te vragen, kan er een vergelijking worden gemaakt en de beste offerte worden gekozen.

View full post on geldlenenvoordelig.nl

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Verschillen tussen een hypotheek en persoonlijke lening voor grond

19-07-2016

  Niet veel mensen weten dat banken kredieten verstrekken voor zowel appartementen of voor de aankoop van grond en de bouw van een huis of een bedrijf. Maar velen van ons hebben de gewoonte om te investeren in land omdat dit aanzienlijk meer waard wordt in de loop der tijd. Het is de Indiase manier […]

Betalingsproblemen door hoge maandlasten? Bespaar met oversluiten

14-12-2015

Te hoge vaste lasten zijn steeds vaker de oorzaak van betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Maar liefst 27 procent van de Nederlanders heeft betalingsachterstanden door te hoge vaste lasten; drie jaar geleden was dat nog 15 procent. De hypotheek oversluiten kan een oplossing zijn om geld over te houden en schulden te […]

Geen onzakelijke lening bij gepland samenwerkingsverband

20-02-2015

De jurisprudentie over onzakelijke leningen kan ook van toepassing zijn bij een gepland samenwerkingsverband tussen (rechts)personen, maar dan moeten de betrokken partijen wel aannemelijk maken dat zij al vóór de geldverstrekking gelieerde partijen waren. Een Nederlandse bv en twee buitenlandse lichamen sloten in 2007 een intentieovereenkomst, waarin zij verklaarden een satellietcommunicatiesysteem in Guinee tot stand […]

Hoge Raad staat omzetting lening in ‘share’ toe

14-02-2014

Als sprake is van een civielrechtelijk kapitaalstorting, dan kwalificeert die storting als zodanig voor de deelnemingsvrijstelling. Dit geldt ook als de vergoeding in het buitenland aftrekbaar is van de winst. Bovendien heeft de Hoge Raad bevestigd dat het vervangen van een aandeelhouderslening door een ‘Redeemable Preference Share’ geen fraus legis is. De beantwoording van de […]

Verlies op lening aan failliete werkgever niet aftrekbaar

15-01-2014

Het verlies uit een geldlening aan een failliete werkgever is alleen aftrekbaar als negatief loon, als er een direct verband bestaat tussen het verstrekken van de lening en de dienstbetrekking. Van een dergelijk casual verband is geen sprake als de geldlening strekt tot het behoud van de dienstbetrekking. Een werknemer die een geldlening verstrekt aan […]