Home » Verzekering

‘Medicijnen moeten betaalbaar blijven’

08-08-2015 Verzekering Geen Reacties

Ook in de toekomst moeten dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar blijven voor wie ze nodig heeft, zo vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naar aanleiding van de publicatie van een onderzoeksrapport adviseert de NZa aan ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars en medisch specialisten om inkoopmacht te creëren. Door samen te werken kunnen zij beter onderhandelen met medicijnfabrikanten over de prijzen.

Wettelijke maximumprijs

Een andere aanbeveling uit het rapport is het vaststellen van een wettelijke maximumprijs voor alle dure medicijnen door de overheid. Verder zou de Nederlandse overheid op grote schaal medicijnen kunnen inkopen en prijsafspraken maken samen met de andere overheden van Europa. Dat is nodig omdat volgens de NZa veel ziekenhuizen dure geneesmiddelen in de toekomst niet meer kunnen betalen.

Meer gebruikers, lagere prijs

Tot slot vindt de toezichthouder dat de prijs van medicijnen verlaagd moet worden als de grootte van de patiëntengroep toeneemt. Op dit moment wordt dezelfde prijs betaald voor de medicijnen door zowel de eerste als de tienduizendste gebruiker.

Meer over het onderzoek:

Het bericht ‘Medicijnen moeten betaalbaar blijven’ verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

‘Kinderen moeten voor hun ouders zorgen’

02-01-2016

Uit onderzoek van CBS blijkt dat de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat kinderen voor hun ouders moeten zorgen als die hulp nodig hebben. Hoe jonger de geïnterviewden, des te hoger is het percentage dat het met deze stelling eens is. De groep mensen die daadwerkelijk hun (schoon)ouders helpt is voornamelijk te vinden tussen […]

‘Nu hart- en vaatziekten voorkomen om zorg betaalbaar te houden’

14-12-2015

Het aantal mensen dat hart- en vaatziekten heeft, stijgt tussen nu en 2040 tot 1,4 miljoen (stijging van 65%) als er niets verandert in de cijfers omtrent roken en hoge bloeddruk. Dat blijkt uit berekeningen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoerde in opdracht van de Hartstichting. In de nieuwe publicatie Hart- en vaatziekten […]

Vertrouwen in medicijnen zorgt voor betere inname

01-12-2015

Onderzoek van Hanneke Zwikker toont aan dat opvattingen van patiënten over hun geneesmiddelen mede bepalend zijn voor hoe goed ze deze innemen. Dat heeft uiteraard invloed op de totale gezondheid. Therapietrouw Het achterliggende doel van het onderzoek is therapietrouw bevorderen bij patiënten met reumatoïde artritis. Daarom heeft Zwikker samen met collega’s onderzoek gedaan in de […]

‘Ggz-patiënten moeten meer zeggenschap krijgen’

27-11-2015

Partijen in de ggz adviseren minister Schippers om patiënten met psychische problemen meer zeggenschap te geven over hun behandeling. Ook over de resultaten en alternatieven moeten zij beter geïnformeerd worden. Vijf procent van de Nederlandse jongeren tot 18 jaar heeft een psychische aandoening. Bij volwassenen is dat bijna 20%. Betaalbaar houden Goede en toegankelijke zorg […]

‘Zorgverzekeraars moeten langere arts/patiëntgesprekken vergoeden’

15-11-2015

Regeringspartijen VVD en PvdA willen dat er meer ruimte komt voor langere gesprekken tussen patiënten en hun arts voordat er wordt besloten tot een operatie of behandeling. Dit wordt momenteel echter niet vergoed via de zorgverzekering. Volgens de politici leidt dat tot een systeem van ‘zo snel mogelijk opereren’. Opnemen in medische richtlijnen Kamerlid Lea […]