Home » Verzekering

Mensen met steunhart mogen onder voorwaarden autorijden

05-12-2015 Verzekering Geen Reacties

Jaarlijks krijgen ongeveer 75 mensen in Nederland een steunhart, oftewel een ventricular assist device (VAD). Zij mogen van minister Schultz een auto of een motor besturen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vanaf deze week kunnen zij zich laten keuren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR.

Rijgeschikt

In juli dit jaar heeft de Gezondheidsraad al een positief advies uitgebracht over de rijgeschiktheid van mensen met een steunhart. De minister neemt dit advies nu over. De voorwaarden voor mensen met een VAD om te mogen rijden zijn: de operatie moet minimaal twee maanden geleden uitgevoerd zijn en er mogen geen complicaties zijn opgetreden. Een cardioloog moet vervolgens de rijbevoegdheid vaststellen en na twee jaar volgt een nieuwe beoordeling.

Alleen privé

De Gezondheidsraad vindt dat deze bepalingen zouden moeten worden opgenomen in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Het CBR meldt overigens dat het rijbewijs door mensen met een steunhart alleen gebruikt mag worden voor privéritten. Een vrachtwagen- of autobusrijbewijs is niet aan de orde voor deze groep, omdat zij meer kans op een plotse hartdood hebben.

Het bericht Mensen met steunhart mogen onder voorwaarden autorijden verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Autoverzekering

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Werkervaringsplaatsen en kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling

26-01-2016

Veel werkgevers, waaronder gemeenten, bieden werkervaringsplaatsen aan. Gedurende een periode van maximaal zes maanden kunnen uitkeringsgerechtigden met behoud van hun uitkering werkervaring opdoen. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever indien hij de stagiairs een onkostenvergoeding betaalt en wat is de beleidsmatige impact van deze toepassing op het HRM-beleid? Vóór de invoering van de werkkostenregeling […]

Minder mensen met hiv in Nederland dan gedacht

22-11-2015

Uit het HIV Monitoring Report 2015 blijkt dat er minder Nederlanders leven met het hiv-virus dan eerder werd gedacht. Het aantal nieuwe diagnoses neemt geleidelijk af tot ongeveer 1.000 per jaar. Ook worden hiv-geïnfecteerden eerder gediagnosticeerd en behandeld. Adequaat onderdrukte infectie De nieuwe schatting laat zien dat er ongeveer 22.100 hiv-positieve mensen in Nederland waren […]

Eerstelijns zorgaanbieders mogen samenwerken

30-10-2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt dat huisartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en andere eerstelijns zorgaanbieders alle ruimte hebben om samen te werken aan betere zorg. Dat blijkt uit de publicatie ‘Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg’. Innovatie stimuleren Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, zag dat de zorgaanbieders terughoudend waren om samen te werken, omdat zij bang zijn […]

Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd onder het nieuwe arbeidsrecht

09-10-2015

Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd onder het nieuwe arbeidsrecht Per 1 juli 2015 zijn er veel nieuwe regels ingevoerd op het vlak van arbeidsrecht. Vanaf deze datum geldt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De wijzigingen die dit jaar in het arbeidsrecht zijn doorgevoerd zijn de meest ingrijpende sinds het arbeidsrecht dat gold na de […]

Ruim 1,1 miljoen mensen stapten in 2015 over van zorgverzekering

04-08-2015

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal mensen dat overstapt naar een andere zorgverzekeraar. In 2015 stapte 6,8% van de verzekerden over, wat neerkomt op ruim 1,1 miljoen mensen. Ook kiezen steeds minder mensen voor een aanvullende verzekering. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis over het […]