Home » Fiscaal

Multinationals nauwelijks aansprakelijk te stellen bij fabrieksrampen

24-06-2015 Fiscaal Geen Reacties

Onderzoek in handelsketens wijst uit dat multinationals naar burgerlijk recht vrijwel onschendbaar zijn In 2013 kwamen in Bangladesh ruim 1100 fabrieksmedewerkers om bij de ramp in Rana Plaza. De ineenstorting van de textielfabriek heeft in de media geleid tot de vraag naar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken Westerse multinationals. “Het huidige recht voorziet […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Ontvanger bepaalt zelf wie hij aansprakelijk stelt

07-10-2014

De ontvanger van de Belastingdienst mag zelf kiezen wie hij aansprakelijk stelt voor onbetaald gebleven belastingschulden, de bestuurder van het lichaam of het lichaam zelf. Van strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel is absoluut geen sprake. De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat de Invorderingswet verschillende zelfstandige aansprakelijkheidsregelingen kent, die in beginsel los staan van elkaar. Deze […]

Inlener aansprakelijk ondanks verklaringen betalingsgedrag

28-03-2013

Een inspecteur handelde volgens de Hoge Raad niet onzorgvuldig door verklaringen van betalingsgedrag af te blijven geven, terwijl hij wist dat de uitlener mogelijk onjuiste belastingaangiften deed. De inlener was terecht aansprakelijk gesteld voor de niet ingehouden en afgedragen loonheffingen. Bij inlening van werknemers, kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die de […]

Bestuurder aansprakelijk door bewust onjuist handelen

28-02-2013

Bestuurdersaansprakelijkheid doet zich voor als opzet of grove schuld in het spel is. Volgens Hof Den Haag was hier sprake van bij een bestuurder die zelf de aangiften omzetbelasting deed, waarvoor de inspecteur later naheffingsaanslagen oplegde. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalde. De bestuurder van een vennootschap kan privé hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belastingschulden van […]

Geen fiscale eenheid BTW toch aansprakelijk

13-11-2012

U blijft als directeur-grootaandeelhouder (dga) toch aansprakelijk voor de BTW als achteraf blijkt dat u toch niet voldoet aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid BTW. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. In deze zaak ging het om een dga die samen met zijn bv een fiscale eenheid BTW was aangegaan. De dga had […]

Prijzen fysiotherapie nauwelijks gestegen

01-06-2012

De prijzen van fysiotherapeutische zorg zijn de afgelopen vijf jaar nauwelijks gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Marktscan Bewegingszorg. De NZa noemt deze tariefontwikkeling goed, omdat fysiotherapeuten al sinds 2008 zelf hun tarieven mogen bepalen. Verzekeraars zijn dan ook in staat om in de bewegingszorg selectief in te kopen: […]