Home » Hypotheek

NHG Jaarcijfers 2014 in lijn met voorzichtig herstel markt

25-04-2015 Hypotheek Geen Reacties

Over 2014 heeft de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in totaal 123.384 nieuwe hypotheken met NHG geregistreerd. Dat is een stijging van zestien procent ten opzichte van 2013. Deze stijging is grotendeels te verklaren door het aantrekken van de woningmarkt in 2014. Door de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2014 naar 265.000 euro wordt de toename enigszins getemperd. Het totale garantievermogen NHG (aankoop en woningverbetering) is in 2014 toegenomen met 29.885.478 euro en stond eindejaar op 808.430.755 euro.

De opbouw van het fondsvermogen is bedoeld om onder ongunstige conjuncturele omstandigheden verliezen op te vangen. Vanuit die rol heeft het WEW net als in voorgaande jaren toegevoegde waarde geleverd. Voor de meer dan 100.000 gezinnen die een veilige en verantwoorde lening hebben afgesloten voor de aankoop of verbetering van hun huis, voor de bijna 4.000 gezinnen die een kwijtschelding van hun restschuld hebben ontvangen, voor de ruim 300 gezinnen waarvoor in samenwerking met geldverstrekkers woningbehoud is gerealiseerd en voor de geldverstrekkers waarvoor substantiële verliezen zijn afgedekt.

Resultaten woningbehoud dragen bij aan beperking verlies
Het WEW  heeft zich in 2014 actief ingezet voor woningbehoud voor de consument, zodat een gedwongen verkoop met verlies in veel gevallen werd voorkomen. Een van de middelen die de stichting hiervoor inzet, is  financiële ondersteuning om de hypotheeksom te verlagen. Daardoor passen de maandlasten weer bij het inkomen. In 2014 zijn in totaal 244 huishoudens door een financiële bijdrage van de stichting geholpen hun woning te behouden.

Vooruitblik
Hoewel het voorzichtige herstel van de koopwoningenmarkt in 2014 door lijkt te zetten in 2015, verwacht het WEW dat de effecten van de crisis zich de komende maanden met vertraging manifesteren. Daarom houdt het WEW rekening met een verdere groei van het aantal verliezen in 2015.

Lees hier het volledige jaarverslag

View full post on NHG

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Per dag € 270.000 verzekeringsfraude in 2014

23-08-2015

Het afgelopen jaar is er ruim € 270.000 per dag aan onterecht uitgekeerde verzekeringsclaims teruggevorderd, of er is voortijdig voorkomen dat er onterecht werd uitgekeerd. In totaal ging het over heel 2014 om bijna 99 miljoen euro. Uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit blijkt dat de beheersing van verzekeringsfraude in 2014 heel succesvol was. […]

Meer zorgfraude in 2014

20-07-2015

Vorig jaar hebben zorgverzekeraars voor € 18,7 miljoen aan fraude met zorgdeclaraties vastgesteld, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. In 2013 bedroeg dit nog € 9,4 miljoen. De meeste fraude werd gepleegd door professionele zorgaanbieders, waarbij het ging om pgb’s. Ook declaraties in de geestelijke gezondheidszorg stonden hoog op de lijst. Intensievere controle en bestrijding In totaal […]

Herstel woningmarkt in vrijwel alle regio’s

11-06-2015

HOUTEN – In vrijwel alle regio's van Nederland heeft de woningmarkt zich hersteld. Het tempo van dit herstel was per regio verschillend, maar in 2014 zijn in alle regio's meer woningen verkocht dan een jaar eerder. In 37 van de 40 regio's is de gemiddelde verkoopprijs van een woning ook gestegen. Dit staat te lezen […]

Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid

19-03-2015

In een eerder artikel hebben wij stilgestaan bij het punt dat de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) voorwaarden geeft voor de prijsvorming richting derde partijen en dat bij de Vennootschapsbelasting prijzen richting derden in beginsel zakelijk worden geacht, maar dat gelet dient te worden op interne prijsdoorrekening. Tijdens de inventarisaties in het kader […]

Vrije ruimte 2015 kan gelden voor kosten 2014

11-02-2015

Voor het beoordelen van de kosten die een werknemer heeft gemaakt, past u de wetgeving toe die past bij het moment dat de kosten vorderbaar en inbaar zijn. Declareert een werknemer de kosten over 2014 pas in 2015, dan past u dus de wetgeving toe uit 2015. In 2015 gaat het daarbij dus om de […]