Home » Hypotheek

Nieuwe Voorwaarden & Normen

03-07-2015 Hypotheek Geen Reacties

Per 1 juli gelden de nieuwe Voorwaarden & Normen van NHG (2015-3). Deze zijn van toepassing op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015. Dit betekent dat een aantal regels met betrekking tot NHG is veranderd. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Nieuwe kostengrens NHG
De huidige kostengrens voor NHG is € 245.000,-. Dit betekent dat een lening maximaal € 245.000,- mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

WEW niet langer bestuursorgaan
De Raad van State heeft op 17 december 2014 bepaald dat het WEW, de uitvoerende instantie van de NHG, geen bestuursorgaan meer is. Dit heeft gevolgen voor de Voorwaarden & Normen:

  • in Norm 1.1.4 is "mandaat” vervangen door “machtiging” en “ondermandaat” vervangen door “submachtiging”;
  • de geldgever dient in de offerte Artikel A3, lid 1 sub c en d te benoemen onder vermelding van de webpagina www.nhg.nl/consument/voorwaarden-voor-kwijtschelding.html;
  • de geldverstrekker is vanuit de NHG regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen via een afwijzingsbrief conform model NHG.

Gevolgen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Op 1 januari 2015 is de gewijzigde “Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” in werking getreden. De Minister van Financiën heeft op verzoek van de markt besloten om de regeling per 1 juli 2015 verplicht te stellen. Daarom is de regeling vanaf dat moment ook verwerkt in de Voorwaarden & Normen 2015-3:

  • het aantal kolommen binnen de Financieringslasttabellen is uitgebreid van 5 kolommen naar 12;
  • er wordt een nieuwe tabel voor de niet fiscaal aftrekbare rente geïntroduceerd. Hierdoor vervalt de bestaande formule van Norm 7.2 en 7.7.

Reeds eigenaar-bewoner
Op basis van Norm 3 is het niet meer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). De tijdelijke regeling staat dit niet toe. Op basis van de nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

Beheercriteria
De financieringslasttabellen van de Beheercriteria zijn uitgebreid van 10 naar 12 kolommen en er zijn tabellen voor de niet fiscaal aftrekbare rente toegevoegd.

Ten slotte: een nieuw versienummer
Daar waar in de vorige versie van Voorwaarden & Normen versienummer 2015-2 staat, staat in de nieuwe versie 2015-3.

Meer informatie

View full post on NHG

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Nieuwe regels voor schadevrije jaren in 2016

07-01-2016

Op 1 januari 2016 zijn de nieuwe regels voor schadevrije jaren en bonus/malus-ladders ingegaan. Hiermee moet het voor verzekerden duidelijker worden waar ze aan toe zijn. Ook moet het zorgen voor meer eerlijkheid in de branche. Alle verzekeraars rekenen nu hetzelfde Het aantal schadevrije jaren (hoeveel jaren u geen schade heeft geclaimd bij de verzekeraar) […]

Mensen met steunhart mogen onder voorwaarden autorijden

05-12-2015

Jaarlijks krijgen ongeveer 75 mensen in Nederland een steunhart, oftewel een ventricular assist device (VAD). Zij mogen van minister Schultz een auto of een motor besturen als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vanaf deze week kunnen zij zich laten keuren bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR. Rijgeschikt In juli dit jaar heeft de Gezondheidsraad al […]

Nieuwe regels Nationale Hypotheek Garantie

03-12-2015

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft extra zekerheid: als je in financiële problemen raakt, wordt je geholpen bij het betalen van de hypotheeklasten. Wie gebruik maakt van de NHG betaalt minder rente over zijn hypotheek.  Elk half jaar worden de voorwaarden voor de NHG aangepast. We zetten de belangrijkste veranderingen 1 januari 2016 […]

Nieuwe bekostiging dementiezorg

23-11-2015

Volgens staatssecretaris Van Rijn gaat de manier waarop dementiezorg bekostigd wordt veranderen. Op dit moment zijn daar nog allerlei financieringsstromen bij betrokken, tot wel 44 verschillende ‘potjes’. Dat gaat nu versimpeld worden met een overkoepelende bekostiging, zo zei Van Rijn in het Kamerdebat over dementiezorg. Experimenten Eerder vroeg Alzheimer Nederland al aandacht voor betere dementiezorg […]

De Nieuwe GGZ wil kwaliteit psychische zorg verbeteren

29-10-2015

De kloof tussen de behoefte van mensen met psychische klachten en het huidige zorgaanbod is te groot. Dat vinden de initiatiefnemers van de beweging De Nieuwe GGZ. Zij hebben daarom zeven duidelijke oplossingen geformuleerd die zij zouden willen inzetten om de kwaliteit van de psychische zorg te verbeteren. Meer dan 100 medestanders Dat het onderwerp […]