Home » Fiscaal

Premieplichtig in NL bij tijdelijke werkzaamheden in ander EU land?

03-11-2015 Fiscaal Geen Reacties

Als iemand zijn werkzaamheden in loondienst hoofdzakelijk in Nederland verrichtte maar dit tijdelijk ook deed in een ander Europees land, is volgens de Hoge Raad onduidelijk of diegene alle tijd in Nederland premieplichtig was en wanneer diegene eventueel premieplichtig was in het andere land. Een Nederlandse vrouw die in Nederland in loondienst was bij een Nederlandse […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Resultaat uit werkzaamheid door verwachte werkzaamheden

13-11-2013

De aard en omvang van te verwachten werkzaamheden kunnen volgens het hof zodanig zijn dat ze buiten normaal actief vermogensbeheer vallen. Bij verkoop van het pand voor aanvang van de verbouwing behoort de verkoopwinst dan tot het resultaat uit de werkzaamheid. Dit was ook het geval bij een man die in 2006 met medefinanciers een […]

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2de halfjaar 2013

16-08-2013

Het kabinet geeft ondernemers meer ruimte om te investeren. Ondernemers kunnen de investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli 2013 direct tot op de helft afschrijven. Die versnelde afschrijving drukt de fiscale winst over 2013. Dat bespaart winstbelasting, en dat geeft ondernemers extra financiële ruimte om te investeren. De tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving […]

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013: het betalingscriterium

15-08-2013

De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 geldt uitsluitend voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die plaatsvinden tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. De willekeurige afschrijving kan direct in 2013 worden toegepast als het bedrijfsmiddel nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Als de ondernemer het (bestelde) bedrijfsmiddel nog niet dit jaar in gebruik neemt, is […]

Tijdelijke fiscale maatregelen voor ondersteuning woningmarkt verlengd tot en met 2013

21-11-2012

Twee tijdelijke fiscale maatregelen voor de ondersteuning van de woningmarkt – herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de verlenging van de termijn van de verhuisregelingen-  gelden óók voor 2013. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen tot en met 31 december 2012 blijven gelden. Herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur Deze maatregel houdt in dat als de […]

Tijdelijke vrijstelling overdrachtsbelasting tbs-pand verruimd

17-08-2012

De vrijstelling van overdrachtsbelasting die in 2010 gold voor de inbreng van een aan de eigen bv ter beschikking gesteld pand, was volgens Hof Den Bosch ook toepasbaar op het gedeelte van het pand dat niet aan de bv ter beschikking werd gesteld. In 2010 was er een overgangsmaatregel voor dga’s die in 2001 onder […]