Home » Fiscaal

Recht op aftrek van btw vanwege mogelijke toekomstige btw-belaste prestaties!

19-06-2016 Fiscaal Geen Reacties

Recht op aftrek van btw vanwege mogelijke toekomstige btw-belaste prestaties! Een vereniging van effectenbezitters neemt zelf initiatief om ondernemingen aan te klagen wegens schending van de rechten van aandeelhouders. In het merendeel van de gevallen wint de vereniging de procedures. De afwikkeling van de procedures wordt verricht in opdracht van de aangeklaagde ondernemingen. Bij gerechtshof […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?

29-06-2015

Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad […]

Vervallen schenking verhinderde aftrek voor erfbelasting

11-04-2015

Als een erflater schenkingen doet die pas na zijn overlijden zijn uit te voeren, komen deze schenkingen in beginsel te vervallen. Zij vormen dan geen aftrekpost bij de berekening van de grondslag voor de heffing van erfbelasting. In een zaak voor Rechtbank Den Haag had een vrouw in de jaren 2008 tot en met 2010 […]

Ook bv kan recht hebben op vergoeding immateriële schade

03-02-2015

In een cassatieprocedure voor de Hoge Raad had de fiscus als standpunt ingenomen dat de belastingrechter alleen aan de dga van een bv een schadevergoeding voor immateriële schade moet toekennen en niet ook aan de bv zelf. De Hoge Raad heeft dit standpunt verworpen: ook een bv kan een dergelijke schadevergoeding eisen. Volgens de Belastingdienst […]

Geen aftrek na schenking monument aan jonge kinderen

07-05-2014

Het lijkt erop dat het schenken van een monumentenpand aan minderjarige kinderen fiscaal gezien niet zo’n goed idee is. Rechtbank Den Haag verbindt hier in ieder geval als gevolg aan dat de onderhoudskosten niet meer aftrekbaar zijn. De aftrek van 80% van de drukkende onderhoudskosten is alleen mogelijk als de monumentenwoning een eigen woning is […]

Aftrek verblijfskosten eigen rijders 2014 bekend

25-04-2014

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Voor 2014 is dit bedrag € 34. Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen, wordt jaarlijks aangepast. U vindt de […]