Home » Fiscaal

Tussenstand in de bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-174/14 (Saudaҫor)

14-07-2015 Fiscaal Geen Reacties

In 2014 heeft de Portugese belastingrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip publiekrechtelijke lichamen in artikel 13 van de btw richtlijn en over de reikwijdte van het begrip handelen als overheid. Geldend recht is, dat alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen handelen als overheid, ook wel genoemd “handelen binnen […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Auto van de zaak: van 25% naar 0%, mét bijtelling

13-09-2017

De bijtelling privégebruik auto blijft achterwege als de automobilist zijn auto van de zaak voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt. Die grens van 500 kilometer geldt niet per auto, maar voor het privégebruik gedurende het gehele kalenderjaar. Als de automobilist in de loop van het jaar een nieuwe auto van […]

Auto op de zaak of in privé?

20-11-2015

Bent u van plan om binnenkort een nieuwe auto aan te schaffen? Ga dan goed na of u de auto op de zaak of in privé gaat kopen. Houdt u de auto in privé, dan mag u voor de zakelijke kilometers (waaronder ook het woon-werkverkeer) € 0,19 per kilometer in aftrek op uw winst brengen. […]

Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?

02-07-2015

Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken […]

Eenvoudiger belastingen? Weg met de bijtellingen auto van de zaak

29-10-2014

Storm in Den Haag. Vanaf 2016 moet er meer worden betaald voor het privé gebruik van de zuinige lease auto. (ik begrijp dat er lezers zijn die belastingheffing per definitie niet eerlijk vinden. Lees dan vooral niet verder. Om de vergroening te stimuleren moeten de net iets minder zuinig auto vanaf 2016 flink bijbetalen. Ach […]

Controlerapport collega is ‘op de zaak betrekking hebbend stuk’

29-05-2014

Een controlerapport waarop de inspecteur zijn beslissing heeft gebaseerd, behoort tot de stukken die hij in het geding moet brengen. Dit is ook het geval als het rapport is opgesteld door een andere ambtenaar van de Belastingdienst. In deze zaak had een man een jacht in Italië gekocht waarover hij geen btw had betaald. Er ontstond […]