Home » Fiscaal

Volledig loon inhouden als loonheffing is overdreven

28-05-2015 Fiscaal Geen Reacties

Er is sprake van inhouding van loonheffing als een later op aangifte af te dragen bedrag aan loonheffingen wordt afgezonderd van het overeengekomen brutoloon. Wordt een bedrag ter grootte van het totale loon overgemaakt naar de Belastingdienst, dan is geen sprake van afzondering en dus evenmin van inhouding. Deze situatie deed zich voor in een […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Externe bedrijfsuitjes toch volledig belast?

15-04-2015

De Belastingdienst heeft op 17 maart 2015 vragen en antwoorden over de werkkostenregeling gepubliceerd. Opvallend is dat het antwoord op de vraag over bedrijfsuitjes (en personeelsfeesten) na een studiedag afwijkt van eerdere uitlatingen van de Belastingdienst. Tijd voor een update. Werd in februari 2015 tijdens een Webinar het standpunt ingenomen dat consumpties en maaltijden op […]

Gebruikelijk loon dga staat los van loon partner

22-04-2014

Het kan gebeuren dat iemand dga is van een bv waarin ook zijn partner werkt. Als het loon van die partner niet in geschil is, mag de belastingrechter dat loon niet zomaar betrekken in de beoordeling van het gebruikelijk loon van de dga. Hof Den Haag had in een procedure het loon van de echtgenote […]

Lager fictief loon door structureel verlieslijdende bv

06-11-2013

Hof Amsterdam heeft in een feitelijke procedure beslist dat ook in concernsituaties waarbij sprake is van een aanhoudende verliessituatie bij een van de bv’s, een lager bedrag aan fictief loon in aanmerking mag worden genomen. In deze zaak was het de vraag of voor de drie dienstbetrekkingen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) moest worden uitgegaan van […]

Royalty’s werden belast als fictief loon

28-08-2013

In een vaststellingsovereenkomst kwamen een nv en de inspecteur overeen de extra verschuldigde belasting over royalty-opbrengsten van de enig aandeelhouder te heffen door extra fictief loon aan te geven in zijn aangifte inkomstenbelasting. Een man die producer, componist, arrangeur en tekstschrijver was, bracht zijn royalty-opbrengsten onder in een nv. Deze nv was eind 1995 opgericht […]

Wat u op het loon inhoudt, moet u ook afdragen

17-05-2013

Als uw onderneming loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van een werknemer inhoudt en dit opneemt in de aangifte loonheffingen, moet u dit bedrag in principe ook altijd afdragen aan de Belastingdienst. Dit werd onlangs door de Hoge Raad bevestigd. In de betreffende zaak had de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd aan een transportbedrijf omdat de werkgever […]