Home » Fiscaal

Vragen Autobrief II beantwoord

03-09-2015 Fiscaal Geen Reacties

In de periode 2017-2020 wil het kabinet de fiscale stimulering afbouwen en omvormen naar een financieel verantwoord en duurzaam systeem van autobelastingen in Nederland. Dit blijkt uit antwoorden van Wiebes op kamervragen over Autobrief II. Eerder berichtten wij u dat de aanschafbelasting en bijtelling van plug-in hybrides omhoog gaat. Nu de schriftelijke beantwoording weer online […] View full post on

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Vragen over de kostengrensverlaging

01-07-2015

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe voorwaarden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent dat een aantal regels bij het sluiten van een hypotheek met NHG is veranderd. De belangrijkste wijziging is de verlaging van de grens voor het verkrijgen van NHG van € 265.000 naar € 245.000. Wat betekent deze verlaging […]

Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020

30-06-2015

  Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: “hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk […]

Uitstel Autobrief gunstig voor zakelijke rijder

22-10-2014

Met het uitstellen van Autobrief 2 is de kans groot dat de populaire lage bijtellings-categorieën een jaar langer blijven bestaan (tot en met 2016). Dit is terecht en goed nieuws voor de zakelijke rijder. Doordat er meer tijd genomen wordt om de Autobrief goed doorwrocht te krijgen, verwacht VAVDZ een beter gedragen en duurzame oplossing […]

Veelgestelde vragen IV-toets

14-02-2014

Dient de IV-toets ook te worden gebruikt in het geval van overwaarde en er dus geen sprake is van een mogelijke restschuld?Zoals is vastgelegd in artikel C1 van de Voorwaarden en Normen 2014, dienen de beheercriteria te worden toegepast als een verkoop met verlies dreigt. Het staat geldverstrekkers vrij in het kader van de zorgplicht […]

Nieuwe vragen en antwoorden lage btw renovatie woningen

25-03-2013

Er zijn nieuwe vragen en antwoorden gepubliceerd over het besluit waarin de tijdelijke btw-verlaging voor renovatie van woningen is geregeld. Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 mag het verlaagde tarief van 6 procent worden toegepast in plaats van het normale tarief van 21 procent. In de bijlage bij het besluit waren al veel […]