Home » Verzekering

Zorgverzekering 2016: subsidie voor dienstapotheek

07-11-2015 Verzekering Geen Reacties

In een Kamerbrief heeft minister Schippers laten weten dat er voor 2016 een oplossing is gevonden om grote uitschieters te voorkomen qua tarifering. Apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend patiënten farmaceutische spoedzorg bieden, krijgen tijdelijk subsidie. Het maximale tarief dat de dienstapotheek mag vragen is € 45.

Niet meer afzien van spoedzorg

Momenteel kunnen de tarieven voor spoedzorg door apotheken € 15 bedragen, maar ook oplopen tot wel € 95. Dit heeft te maken met het doorberekenen van de kosten aan de patiënt. Woont deze in een dunbevolkt gebied, dan zijn de kosten van medicijnen en zorg gemiddeld hoger. Het gevolg hiervan is dat veel mensen die eigenlijk spoedzorg nodig hebben hiervan afzien, omdat zij de hoge kosten niet willen of kunnen betalen. Volgens de minister wordt deze cyclus doorbroken door de nieuwe subsidieregeling.

Definitieve oplossing

Wat de precieze voorwaarden zijn voor de nieuwe subsidie is nog niet bekend. Ook aan de definitieve oplossing voor 2017 en daarna wordt nog gewerkt. Apothekersbrancheorganisatie KNMP zou graag zien dat zorgverzekeraars een onderlinge verrekening opstellen. Dit maakt het mogelijk dat er voor de patiënt één tarief is, terwijl de kosten gedekt worden en de regionale verschillen worden opgevangen.

Het bericht Zorgverzekering 2016: subsidie voor dienstapotheek verscheen eerst op Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws.

View full post on Hoyhoy.nl Verzekeringsnieuws » Nieuws

Geef een Reactie op dit artikel:XHTML: Gebruik deze codes..indien nodig: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gerelateerde artikelen:

Aandachtspunten voor de VPB-aangifte 2016

29-10-2016

Het laatste kwartaal van 2016 is alweer begonnen. Traditioneel wordt in dit kwartaal een eerste inschatting van de VPB-last over het lopende jaar gemaakt. Voor gemeenten die dit jaar belasting- en aangifteplichtig zijn geworden voor de VPB een nieuw fenomeen. Ook voor EFK Belastingadviseurs betekent de VPB-aangifteplicht dat in dit kwartaal de voorbereidingen voor het […]

Verschillen tussen een hypotheek en persoonlijke lening voor grond

19-07-2016

  Niet veel mensen weten dat banken kredieten verstrekken voor zowel appartementen of voor de aankoop van grond en de bouw van een huis of een bedrijf. Maar velen van ons hebben de gewoonte om te investeren in land omdat dit aanzienlijk meer waard wordt in de loop der tijd. Het is de Indiase manier […]

Economische crisis voorbij: goed moment voor bedrijfsoverdracht?

26-05-2016

Verleidelijk om te profiteren van een relatief lage waardering van de aandelen, en daarnaast rekening te houden met een mogelijke verschraling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De eigendomsstrategie van het familiebedrijf kan deze verleiding echter temperen en de fiscale overwegingen in een breder kader plaatsen, aldus mr. J.R Geerlings en drs. N.H.C. Govers. Voor een eigendomsoverdracht zou […]

Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet

15-03-2016

Het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers is niet in strijd met het vrij genot van eigendom in artikel 1 EP EVRM. Sinds de herziening van de Successiewet 1956 worden alleen personen die wederzijds en tegelijkertijd een zorgverplichting aangaan, als partner aangemerkt. Inwonende kinderen […]

De fiscale arbeidsmarkt begin 2016

16-02-2016

De fiscale arbeidsmarkt vertoont deze maand minder beweging als het gaat om nieuwe vacatures en kandidaten (werkzoekenden). Dit heeft mede te maken met de drukke aangifteperiode, maar ook met het feit dat men eind verleden jaar veel fiscale vacatures heeft vervuld. Het was toen echt topdrukte. Specialismen Wat opvalt is de toename van de vraag […]